Văn phòng: Tầng 1 ,Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024)22183046 /01654806361

Fax: 0243 7524447

Email: tthotro.mdc@gmail.com

Tổng số cán bộ tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Trung tâm là 60 người, trong đó 24 người (11cán bộ kiêm nhiệm và 13 cán bộ chính nhiệm) trong biên chế, 36 người là cộng tác viên.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

(Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-944

Giấy phép Hoạt động Đo đạc và Bản đồ số 929)

  • Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới theo công nghệ mới trong lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Trắc địa; Nghiên cứu thiết kế, áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến và thẩm định nước dân dụng và công nghiệp; áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ và dầu khí.
  • Tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí, Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám, Hệ thông tin địa lý, Công nghệ Thông tin và Môi trường; Tư vấn lập các dự án đầu tư trong lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí, Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám, Hệ thống tin địa lý, Công nghệ Thông tin và Môi trường, khảo sát đánh giá tác động môi trường và các công trình hạ tầng; Tư vấn phát triển hợp tác đầu tư trong lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản, đánh giá trữ lượng, chất lượng tài nguyên và đo đạc các loại bản đồ; Lập trình phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan; Chế tạo gia công cơ khí; Khoan thăm dò, khảo sát địa chất, địa chất công trình và địa kỹ thuật; Kiểm định và sửa chữa thiết bị đo đạc và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực dầu khí và công nghệ tin.
  • Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Xây dựng điểm tọa độ, độ cao; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ; Thành lập bản đồ hành chính cấp huyện; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp; Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý; Thành lập bản đồ chuyên đề; Khảo sát, đo đạc công trình.
Các đơn vị trực thuộc
Điện thoại: 0912826731
Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.