Văn phòng: Tầng 1,Nhà A,Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8389002

alt Giới thiệu trung tâm:

Trung tâm nghiên cứu Môi trường Địa chất (RECENGE) được thành lập ngày 11/4/1990 theo quyết định số 25/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Đại học THCN và Dạy nghề (nay là Bộ GD&ĐT). Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo đúng quy định và chức năng do Bộ GD&ĐT và Bộ KH&CN ban hành.

alt Lĩnh vực hoạt động khoa học:
 • Nghiên cứu đánh giá những thay đổi về môi trường địa chất do tác động của thiên nhiên và con người;
 • Hoạt động các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường địa chất (tư vấn và thực hiện đề án, dự án điều tra đánh giá tài nguyên nước, đất và môi trường, đào tạo tay nghề, biên soạn tài liệu hướng dẫn học tập và tay nghề về những lĩnh vực liên quan);
 • Điều tra, khảo sát, thăm dò địa chất.
 • Trung tâm có phòng thí nghiệm phân tích chất lượng nước, có thiết bị vật tư và đội ngũ cộng tác viên đủ để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn và điều tra khảo sát, đánh giá tài nguyên nước, đất và môi trường.
 • Trung tâm tham gia đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc các chuyên ngành ĐCTV - ĐCCT, Địa sinh thái, Khai thác mỏ và Kỹ thuật môi trường...

alt Cơ sở vật chất:

 • Trung tâm có 3 phòng chuyên môn và một phòng máy tính để lưu trữ thông tin và xử lý số liệu khoa học:
 • Phòng Địa động lực môi trường có chức năng nghiên cứu những quá trình địa chất nội sinh và ngoại sinh, các qúa trình động lực hiện tại, nhằm phòng ngừa động đất, tránh các tai biến thiên nhiên, phục vụ xây dựng quy hoạch đô thị và phát triển công nghệ với tổ hợp các phương pháp mới.
 • Phòng Địa công nghệ môi trường nghiên cứu những vấn đề bảo vệ môi trường đất và nước trong xây dựng và quy hoạch xây dựng, dự báo những nơi xung yếu của những cong trình xây dựng, áp dụng các phương pháp đồng vị để nghiên cứu và dự báo độ chặt sít hoặ rạn nứt của nền móng công trình xây dựng hoặc sửa chữa những đoạn đê xung yếu, dự báo động đất v.v...
 • Phòng Địa chất thuỷ văn môi trường nghiên cứu vấn đề ô nhiễm các nguồn nước mặt và nước ngầm, vạch phương hướng cấp thoát nước; xử lý các nguồn nước bẩn, nước thải. Đánh giá các tác động đến môi do những hoạt động khai thác nước và các hoạt động về kinh tế - xã hội gây ra.
alt Nhân sự:
 • Nhân sự hiện nay: 

1. PGS TS Đỗ Văn Bình - Giám đốc

2. TS Nguyễn Thị Hồng - P.Giám đốc

3. Đào Thị Bích Thủy - KTT

4. Đỗ Thị Thoa - Thủ quỹ

5.ThS Phạm Hoàng Anh - Cán Bộ kỹ thuật

6. KS Đoàn Thị Nga

7. KS Phạm Thị Thu

8. Nguyễn Thị Thanh Tâm - Văn Thư

 • Ngoài ra Trung tâm còn có hàng chục cộng tác viên là các chuyên gia, Giảng viên, GS; PGS; TS; ThS; KS trong và ngoài trường.

 

Cán bộ Công ty, trung tâm