Văn phòng: Tầng 1, nhà A,Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024 38363173

alt Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của công ty:

  • Trung tâm thành lập năm 1990. Hướng nghiên cứu chính: nghiên cứu triển khai các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực trắc địa công trình, đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn, công tác địa chính, nghiên cứu địa động.
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực nêu trên. Trung tâm đã thực hiện các hợp đồng về đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 và 1/1000 ở ngoại thành và tỷ lệ 1/2000 ở nội thành 5 thành phố Hà Nội. Đo lưới khống chế địa chính cấp I ở Hà Nội; Đo lún và biến dạng các công trình dân dụng; Đo thuỷ chuẩn chính xác cao để xác định độ lún khu vực nội, ngoại thành Hà Nội do khai thác nước ngầm; Xây dựng và chuyển giao các phần mềm xử lý số liệu đo trắc địa, địa chính và vẽ bản đồ địa chính ở dạng số hoá trên máy vi tính và máy vẽ; Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ đo cao bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS; Xây dựng các lưới khống chế trắc địa bằng công nghệ GPS; Đo đạc nghiệm thu lưới thuỷ chuẩn hạng II Nhà nước, đo GPS phục vụ thành lập tổng đồ Vinh Bắc bộ; Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và thẩm định bản đồ - địa chính.
Cán bộ Công ty, trung tâm