Văn phòng: Tầng 1, Nhà A,Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024 37523819; DĐ: 0912296180/0988959681

alt Giới thiệu trung tâm:

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ được thành lập theo quyết định số 206/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 9 năm 1995 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ-Địa chất. Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số: 63/ĐK-KHCNMT ngày 31/12/1995 của Sở Khoa học công nghệ và môi trường thành phố Hà Nội. 

alt Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của trung tâm:

- Nghiên cứu thực nghiệm, triển khai áp dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật mới, các phương pháp mới và biện pháp tổ chức mới về về Trắc địa, Bản đồ, Địa kỹ thuật.

- Triển khai kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tạo nên các sản phẩm mới với trình độ công nghệ cao. Tham gia, phối hợp, thành lập các quy trình, quy phạm, các chỉ tiêu kỹ thuật Trắc địa, Bản đồ trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, thông tin, tư vấn nghiệp vụ Trắc địa, Bản đồ, Địa kỹ thuật. Tham gia, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ Đại học và trên Đại học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hợp tác quốc tê về đào tạo khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Trắc địa, Bản đồ, Địa kỹ thuật.

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00580 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam - Bộ Tài Nguyên & Môi trường cấp ngày 8/10/2020. Các nội dung được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

- Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật-dự toán công trình đo đạc và bản đồ;

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200 đến 1/10.000;

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;

- Đo đạc, quan trắc chuyển dịch, biến dạng công trình

- Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phần mềm trắc địa

- Đào tạo tư vấn giám sát trắc địa công trình

- Tư vấn và thực hiện các công tác bảo đảm trắc địa cho việc khảo sát, thiết kế, thi công các công trình kỹ thuật.

- Kiểm nghiệm các máy móc, thiết bị đo đạc trong trắc địa công trình

- Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị đo đạc trong trắc địa công trình.

- Thẩm định, kiểm tra các sản phẩm đo đạc và bản đồ trong trắc địa công trình.

Để thực hiện các công tác chuyên môn Trung tâm có các loại  máy móc, thiết bị hiện đại: Máy toàn đạc điện tử, máy đo dài, máy đo sâu, máy dò công trình ngầm, máy chiếu đứng Laser, máy đo GPS một và hai tần, các thiết bị phần cứng và phần mềm xử lý nội nghiệp

Cán bộ trong biên chế kiêm nhiệm, hợp đồng dài hạn của Trung tâm là 35 ng­ười trong đó có: 5 PGS, 8 TS, 10 ThS, 12 KS. Ngoài ra, trung tâm còn hợp tác hoạt động khoa học công nghệ với hàng chục cộng tác viên là các nhà khoa học có uy tín ở trong và ngoài trư­ờng Đại học Mỏ - Địa chất.

alt Một số hình ảnh hoạt động

  Trung tâm quan trắc biến dạng công trình thủy điện Trung tâm đo vẽ công trình ngầm thành phố
 

Trung tâm quan trắc biến dạng công trình thủy điện

Trung tâm đo vẽ công trình ngầm thành phố

 
 

Xử lý tạo mô hình 3D các công trình kiến trúc bằng công nghệ Scand 3D mặt đất