Văn phòng: P.507, 509, 511 Tầng 5 - Nhà C12 tầng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: (84-4) 3838-7565

Email: khoamo@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Khoa Mỏ là một trong ba khoa chuyên ngành được thành lập cùng với sự ra đời của Trường Đai học-Địa chất vào tháng 8 năm 1966. Từ ngày thành lập đến nay, cùng với Nhà trường, Khoa Mỏ tọa lạc tại nhiều địa điểm khác nhau. Từ Thuận Thành (Hà Bắc) đến Phổ Yên- Bắc Thái, sau đó vể Từ Liêm-Hà Nội. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ công chức khoa Mỏ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho ngành mỏ trên cả nước, góp phần vào sự nghiệp phát triển Kinh tế xã hội của đất nước

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ công chức Khoa Mỏ ngày một lớn mạnh. Khi mới thành lập, khoa Mỏ có 42 CBGD và 6 cán bộ trợ giảng. Trong hơn 50 năm qua đã có hơn 300 cán bộ công tác tại Khoa trong đó có 5 NGND, 10 NGƯT, 7 GS, 36 PGS, 82GVC, 2TSKH, 78 TS, 97 ThS, 15 cán bộ trợ giảng.  Nhiều người trong số họ đã và đang giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Nhà trường. Hiện nay Khoa Mỏ có 56 cán bộ, trong đó có 07 Phó giáo sư; 16 tiến sĩ; 29 thạc sỹ; 07 giảng viên chính; 14 nghiên cứu sinh (08 NCS nước ngoài, 06 NCS trong nước) và 02 cử nhân.

Cơ cấu học thuật của Khoa luôn thay đổi và phát triển  để phù hợp với mục tiêu đào tạo và quy mô phát triển  của Nhà trường, đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội. Ngày đầu Khoa Mỏ có 6 Bộ môn. Vào năm 1980, Khoa Mỏ tách ra thành 2 Khoa: Khoa Mỏ và Khoa Cơ-Điện. Đến năm 1988 , Khoa Mỏ và Khoa Cơ-Điện lại nhập vào thành Khoa Mỏ. Năm 2006 Khoa Mỏ lại một lần nữa tách thành Khoa Mỏ và Khoa Cơ-Điện. Năm 2010, Khoa Xây dựng được thành lập trên cơ sở Bộ môn Xây dựng công trình ngầm của Khoa Mỏ. Hiện nay Khoa Mỏ có 4 Bộ môn trong đó có 3 Bộ môn kỹ thuật chuyên ngành và 1 Bộ môn kỹ thuật cơ sở

3. Các chương trình đào tạo

 Đào tạo đại học

- Ngành Kỹ thuật mỏ: chuyên ngành Khai thác mỏ

- Ngành An toàn, vệ sinh lao động

- Nghành Kỹ thuật tuyển khoáng: chuyên ngành Tuyển khoáng và tuyển quặng kim loại

 Đào tạo sau đại học

CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Khai thác mỏ

CTĐT thạc sĩ ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

CTĐT tiến sĩ ngành Khai thác mỏ: Chuyên ngành đào tạo Khai thác hầm lò Khai thác lộ thiên

- CTĐT tiến sỹ ngành Kỹ thuật tuyển khoáng.

4. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Trong hơn 50 năm qua Khoa Mỏ đã đào tạo cho đất nước và ngành mỏ hơn 12000 kỹ sư các chuyên ngành mỏ. Trong đó nhiều người đã và đang giữ chức vụ quan trọng  trong các cơ quan  Nhà nước, tổng công ty, doanh nghiệp,... Hiện nay, Khoa Mỏ quản lý 1153 sinh viên. Ngoài việc đào tạo đại học, Khoa Mỏ còn đào tạo Cao học và Nghiên cứu sinh theo các chuyên ngành kỹ thuật của khoa. Trong hơn 50 năm qua, Khoa Mỏ đã đào tạo được hơn 500 Thạc sĩ kỹ thuật và gần 50 Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành. Hiện nay Khoa Mỏ đang quản lý đào tạo 17 NCS và 134 học viên cao học.

Về tài liệu giảng dạy, Khoa Mỏ đã biên soạn và in được gần 200 sách, giáo trình giảng dạy tại các Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Giao thông vận tải và Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hiện nay, Khoa Mỏ quản lý 35 bài giảng dùng cho giảng dạy cao học và 18 học phần Tiến sĩ cho NCS.

Về nghiên cứu Khoa học, Khoa Mỏ đã thực hiện 26 đề tài cấp Nhà nước, gần 70 đề tài cấp Bộ, hơn 100 đề tài cấp Trường, 7 dự án sản xuất thử nghiệm, hơn 400 hợp đồng nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất (với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng). Khoa Mỏ có mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả với nhiều đơn vị sản xuất, nghiên cứu và đào tạo trong nước, trong khu vực và thế giới

5. Mục tiêu và định hướng phát triển

a) Công tác đào tạo:

- Tiếp tục %C

Các đơn vị, tổ chức
Điện thoại: (84-24) 3838-7565
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3838-7565
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3838-7565
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3838-7565
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3838-7565
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3838-7565
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 02438387523
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3838-8821
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043 7550581
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 84.4.2183049 / 84.4.8383601
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội