Văn phòng: Tầng 4, Nhà C 12 tầng, Khu A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: (+84) 024 38387567

Fax: 024 38387567

Email: diachat@humg.edu.vn

Kế hoạch 5 năm tới:

1. Tham gia đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc các ngành Kỹ thuật Địa chất, Địa chất học, Địa kỹ thuật xây dựng bao gồm các chuyên ngành: Địa chất khoáng sản và thăm dò, Nguyên liệu khoáng, Địa chất mỏ, Địa chất Công trình - Địa kỹ thuật, Địa chất Thủy văn, Địa chất khu vực, Địa chất biển, Cấu trúc - Kiến tạo, Cổ sinh - Địa sử, Địa hoá, Thạch học, Địa chất Môi trường, Địa kỹ thuật Xây dựng.

2. Mở thêm các ngành, chuyên ngành đào tạo:

- Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước.

- Chuyên ngành: Địa chất du lịch và di sản địa chất; Địa chất đô thị.

3. Triển khai và đề xuất các đề tài khoa học công nghệ trong nước và Quốc tế. Đặc biệt là các đề tài phục vụ sản xuất cho các Tập đoàn, các doanh nghiệp lớn trong cả nước về Điều tra địa chất, đánh giá tài nguyên khoáng sản, xây dựng công trình, dự báo và phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, và quy hoạch và phát triển bền vững.

4. Hợp tác với các Trường Đại học, Viên nghiên cứu trong và ngoài nước có đào tạo các ngành Kỹ thuật Địa chất, Địa chất học, Địa kỹ thuật xây dựng để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu để đáp ứng các yêu cầu thực tế đất nước và Quốc tế  trong công tác Điều tra địa chất, đánh giá tài nguyên khoáng sản, xây dựng công trình, dự báo và phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, và quy hoạch và phát triển bền vững.

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển và những dấu mốc quan trọng của đơn vị:

Năm 1956, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập, Bộ môn Địa chất là một bộ phận của Khoa Mỏ - Luyện Kim, sau này phát triển thành Khoa Mỏ - Địa chất. Năm 1966, Nhà nước Quyết định thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất, bao gồm Khoa Địa chất thăm dò, Khoa Địa chất công trình, Khoa mỏ và Khoa Trắc địa. Năm 1977, Khoa Địa chất được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai khoa là Khoa Địa chất thăm dò, Khoa Địa chất công trình, đến năm 2016 Khoa Địa chất đổi tên thành Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất đã phát triển mạnh mẽ, bao gồm 5 bộ môn chuyên môn gồm nhiều cán bộ giảng dạy giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, 01 Bảo tàng Địa chất, 05 Phòng thí nghiệm chuyên ngành với đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị:

Tổng số cán bộ của Khoa hiện nay là 77 người, trong đó có 67 cán bộ giảng dạy gồm 7 nhà giáo ưu tú, 1 giáo sư, 8 phó giáo sư, 13 giảng viên chính. Số cán bộ có trình độ trên đại học: 29 tiến sỹ, 35 thạc sỹ, 22 nghiên cứu sinh. Hiện nay Khoa có nhiều cán bộ được đào tạo từ Liên Xô (cũ), Đức, Anh, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Trung Quốc…; được cơ cấu gồm 05 bộ môn chuyên môn và 01 bảo tàng Địa chất.

- Bộ môn Địa chất: Có 14 cán bộ gồm 1 GS.TS, 1 PGS.TS, 5 TS, 6 ThS và 1 KS, trong đó có 4 giảng viên đang làm NCS tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Việt Nam.

- Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò: Có 18 cán bộ gồm 3 PGS.TS, 2 GVC.TS, 5 TS, 1 GVC.ThS và 7 ThS, trong đó có 4 giảng viên đang làm NCS tại Trung Quốc, Nhật Bản, và Nga.

- Bộ môn Khoáng thạch - Địa hóa: Có 10 cán bộ  gồm 2 PGS.TS, 2 TS, 1 GVC.ThS, 4 ThS và 1 KS, trong đó có 3 giảng viên đang làm NCS ở Trung Quốc và Việt Nam.

- Bộ môn Địa chất Thủy Văn: Có 12 cán bộ, trong đó có 1 PGS.TS, 3 GVC.TS và 8 ThS, trong đó có 4 giảng viên đang làm NCS ở Đức, Trung Quốc và Việt Nam.

- Bộ môn Địa chất công Trình: Có 13 cán bộ gồm 2 PGS.TS, 3 GVC.TS, 3 TS, 1 GVC.ThS và  2ThS, trong đó có 1 giảng viên đang làm sau tiến sĩ tại Canada..

- Bảo tàng Địa chất: Gồm 1 Giám đốc và 1 nhân viên.

Các bộ môn hiện có 5 phòng thí nghiệm chuyên môn với nhiều modul khác nhau, trong đó có nhiều phòng thí nghiệm được trang bị những thiết bị hiện đại, tương đương với nhiều thiết bị hiện đại ở các phòng thì nghiệm trên thế giới và khu vực.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được:

3.1. Về công tác đào tạo:

- Mục tiêu: Đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực của khoa học Địa chất ở các bậc đại học (chính quy và hệ vừa học vừa làm, cao đẳng) và sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ).

- Nhiệm vụ: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế.

Các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học: Ngành Kỹ thuật Địa chất (Chuyên ngành: Địa chất Công trình - Địa kỹ thuật, Địa chất Thăm dò, Địa chất Thủy văn - Địa chất Công trình, Kỹ thuật Địa chất, Nguyên liệu khoáng); Địa chất học; Địa kỹ thuật Xây dựng.

Các ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kỹ thuật Địa chất (Chuyên ngành: Địa chất công trình, Địa chất Khoáng sản và Thăm dò, Địa chất thủy văn); Địa chất học; Khoáng vật học và địa hóa học.

Các ngành và chuyên ngành đào tạo tiến sỹ: Kỹ thuật Địa chất (Chuyên ngành: Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Tìm kiếm và Thăm dò, Khoáng sản học); Địa chất họcKhoáng vật học và địa hóa học.

3.2. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ:            

Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và NCS tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, phục vụ sản xuất.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiên cứu ứng dụng cấp Nhà nước, Bộ, Ngành, Tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất.

Các hướng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ:

Đo vẽ lập bản đồ địa chất - khoáng sản; Nghiên cứu cấu trúc và tiến hóa kiến tạo của bồn trũng và tiềm năng tài nguyên địa chất; Ứng dụng ảnh viễn thám trong nghiên cứu địa chất khu vực, quản lý tài nguyên, môi trường…; Nghiên cứu địa chất khu vực phục vụ quy hoạch, khai thác hợp lý lãnh thổ thuộc các lĩnh vực xây dựng, thủy lợi, thủy điện, giao thông, quốc phòng...; Cổ sinh vật - địa tầng học và tiến hóa kiến tạo khu vực và thế giới; Định tuổi các sự kiện địa chất bằng các phương pháp nghiên cứu hiện đại; Nghiên cứu địa mạo - tân kiến tạo; Tìm kiếm - thăm dò các mỏ khoáng sản ẩn, khoáng sản biển; Khảo sát xác định quy luật sinh thành và phân bố các loại khoáng sản trong vỏ Trái đất; Đánh giá trữ lượng, chất lượng và triển vọng khai thác các mỏ khoáng sản; Nghiên cứu đánh giá chất lượng nguyên liệu khoáng sản, định hướng công nghệ chế biến sử dụng; Địa chất khoáng sản biển; Khảo sát, thiết kế, thi công xử lý nền móng các dạng công trình xây dựng; Mối quan hệ và vai trò địa chất đối với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Tai biến Địa chất, môi trường và các vấn đề môi trường Địa chất, Địa chất thủy văn, Địa chất công trình…; Quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý tài nguyên nước; Cấp nước và xử lý nước cấp; Phát triển trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ cao; Tìm kiếm, thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất, Thoát nước công trình ngầm và mỏ; Xử lý ô nhiễm môi trường nước, đất...

Một số kết quả đạt được:

Hầu hết cán bộ của Khoa đều tham gia tích cực và có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ ở các cấp. Nhiều cán bộ đã chủ trì và thực hiện những đề tài có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao, nhiều công trình, bài báo khoa học đã được công bố trên những Tạp chí có uy tín trong nước và Quốc tế và đã nhận được những giải thưởng khoa học có giá trị như giải thưởng Tạ Quang Bửu (2015), sách vàng sáng tạo Việt Nam (2017) của GS.TS Trần Thanh Hải. Khoa cũng là đơn vị đi đầu và có uy tín trong việc xuất bản các bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Trong 5 năm (2013 - 2018), các Nhà khoa học của Khoa đã hoàn thành 6 đề tài cấp Nhà nước, 27 đề tài cấp Bộ và tương đương, 20 đề tài cấp cơ sở và nhiều đề tài, hợp đồng sản xuất. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ của Khoa đã chú trọng đến công tác công bố các kết quả nghiên cứu Khoa học Công nghệ: 321 bài báo trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế (trong đó có 37 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI) và 233 báo cáo tại các Hội nghị Khoa học Quốc tế và Hội nghị Khoa học chuyên ngành.

3.3. Hợp tác trong nước:

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất cũng đã thiết lập được quan hệ hợp tác chặt chẽ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật với nhiều trường đại học, cơ quan nghiên cứu, các bộ ngành, các công ty và nhiều đối tác khác trong nước. Mối quan này của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất cũng đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp và đang ngày càng được củng cố và phát triển. Hiện nay Khoa đang có quan hệ hợp tác với hơn 50 đơn vị Nghiên cứu và Sản xuất trên cả nước.

 3.4. Hợp tác quốc tế:

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất hiện nay có quan hệ quốc tế với nhiều trường, viện khoa học trên thế giới như Anh, Australia, Ba Lan, Canada, Trung Quốc, CHLB Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Thụy Điển, Áo,.. Hàng năm Khoa tổ chức trao đổi học thuật và hợp tác với nhiều trường như ĐH Địa chất Bắc Kinh (Trung Quốc); Đại học Đồng Tế (Trung Quốc), Đại học Miami (Mỹ), Đại học Kiel và Hamburg (Đức), Kanazawa (Nhật Bản). Hàng năm có hàng chục các giáo sư nước ngoài đến thăm, làm việc và giảng dạy ngắn hạn tại Khoa.

4. Mục tiêu và định hướng phát triển:

Trong thời gian tới, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng với phương châm đổi mới - chất lượng - hội nhập”. Muốn đạt được mục tiêu này, một số hướng ưu tiên mà Khoa đã xác định như:

Phối hợp chặt chẽ với Nhà trường, các Phòng Ban chức năng thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết và đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4.1. Đào tạo: Nghiên cứu phát triển đa dạng hóa chuyên sâu đào tạo, quy mô đào tạo phù hợp với thực tế; Rà soát, hoàn chỉnh toàn bộ chương trình đào tạo đại học và sau đại học, hoàn chỉnh đề cương môn học, giáo trình, bài giảng; Nâng cao chất lượng bài giảng và tăng cường giảng dạy lý thuyết phối hợp với kiến thức thực tế thông qua các hình thức như thực tập trong phòng, ngoài trời và tiếp cận với các đơn vị sản xuất;

4.2. Đội ngũ cán bộ: Xây dựng đội ngũ nhà giáo có năng lực và trình độ chuyên môn cao, giỏi ngoại ngữ, giàu kinh nghiệm thực tế; Tăng cường các công trình nghiên cứu và xuất bản có chất lượng quốc tế và khu vực, có khả năng ứng dụng thực tiễn cao đáp ứng nhu cầu người học và xã hội.

4.3. Nghiên cứu khoa học: Đẩy mạnh việc đăng ký, triển khai các đề tài NCKH cấp Cơ sở, cấp Bộ, các đề tài NCKH cơ bản và đề tài cấp Nhà nước. Đẩy mạnh các hợp tác nghiên cứu ứng dụng sản xuất với các đơn vị trong và ngoài nước. Hoàn thành các Dự án, Đề án đang thực hiện để có chất lượng đảm bảo, có tính thực tiễn và hoàn thành đúng thời hạn. Động viên, khuyến khích cán bộ tham gia viết bài cho các tạp chí và các HNKH chuyên ngành trong và ngoài nước có uy tín và chất lượng. Đặc biệt khuyến khích tăng cường các xuất bản trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục SCI/ISI.

4.4. Quan hệ quốc tế và Doanh nghiệp: Tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; mở rộng các liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, với các đơn vị quốc tế và các đơn vị sản xuất trong nước. Kết hợp với các đơn vị nghiên cứu, sản xuất ngoài trường trong phát triển giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng sản xuất.

4.5. Công tác xuất bản Sách, Giáo trình, Bài giảng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất bản các giáo trình bài giảng có chất lượng đáp ứng nhu cầu người học các cấp. Tăng cường lượng giáo trình tham khảo từ các nguồn xuất bản trong nước và quốc tế đảm bảo tất cả các môn học luôn có giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo có chất lượng và hiện đại.

5. Khen thưởng:

Tập thể khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất đã được khen thưởng: 1 Huân chương Lao động Hạng III; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được Nhà trường khen thưởng.

6. Cơ cấu tổ chức:

Các đơn vị, tổ chức
Điện thoại: (84-24). 38387567
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24). 38387567
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24). 38387567
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24). 38387567
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24). 38387567
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24). 38387567
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8384048
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 38383100
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8387809
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 02438388027
Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (+84 24) 3838 4973
Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 9, nhà C12 tầng, Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội