Văn phòng: Phòng 12 - 02, Nhà C - 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 02438383315

Email: lyluanchinhtri@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: Khoa Lý luận Chính trị

Tên tiếng Anh: Faculty of Political Studies

Địa chỉ liên hệ: P.12.01, Nhà C12 tầng, 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02438383315

Email: lyluanchinhtri@humg.edu.vn hoặc khoalyluanchinhtri.humg@gmail.com

Webiste: http://pol.humg.edu.vn

2. Cơ cấu tổ chức

Khoa có 17 cán bộ viên chức. Trong đó, có 16 viên chức giảng dạy (06 TS, 10 ThS); 01 chuyên viên văn phòng Khoa (CN). Khoa hiện có 12 giảng viên giảng viên được xếp ngạch chức danh nghề nghiệp giảng viên chính. Được cơ cấu thành 3 bộ môn: Triết học và Pháp luật, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Chức năng

Giảng dạy các học phần bắt buộc: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương; các học phần tự chọn thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học của Nhà Trường và Trường Đại học Y tế Công cộng. Ngoài ra, Khoa còn tham gia giảng dạy Tuần Công dân – Sinh viên; các lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, đối tượng tìm hiểu về Đảng do Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng tổ chức.

4. Nhiệm vụ

- Góp phần xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch giảng dạy các học phần thuộc khoa học lý luận chính trị và khoa học xã hội theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Quản lý các Bộ môn và cán bộ, viên chức thuộc Khoa theo phân cấp của Nhà trường.

- Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu của xã hội thông qua các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên.

- Tham gia các hoạt động chung của Nhà trường.

5. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

- Công tác đào tạo

+ Khoa đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần bắt buộc cho hệ Đại học: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 1, phần 2), Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho các khóa sinh viên từ K63 trở về trước; Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật đại cương.

+ Giảng dạy các học phần tự chọn cho hệ Đại học: Lịch sử Triết học,  Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tâm lý học đại cương, Tiếng Việt thực hành, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; Kỹ năng Tư duy phê phán; 

+ Giảng dạy học phần Triết học cho hệ Sau đại học.

Ngoài giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo, Khoa còn đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị cho sinh viên và cán bộ giảng viên thông qua các buổi báo cáo thời sự, Tuần Công dân - Sinh viên; các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới, cho quần chúng ưu tú đang phấn đấu trở thành đảng viên. Phối hợp với Trường Đại hoc Y tế Công cộng giảng dạy các học phần do Khoa phụ trách theo Quyết định hợp tác toàn diện giữa hai Nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học

Hiện tại, Khoa đang có một đội ngũ giảng viên có trình độ TS đông nhất từ trước tới nay. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được Lãnh đạo Khoa quan tâm và chú trọng.

Kết quả: Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước; Chủ trì 05 đề tài cấp Bộ; Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh, Thành phố; 39 đề tài và 03 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu; 22 cuốn sách hướng dẫn, tham khảo, chuyên khảo được xuất bản; 03 bài báo đăng tạp chí Quốc tế có chỉ số ISI; 75 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí chuyên ngành cùng rất nhiều các báo cáo tham luận trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Quốc gia; cấp Trường. Hoạt động sinh hoạt học thuật tại Bộ môn luôn được quan tâm và duy trì hàng năm với những đề tài thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

6. Khen thưởng

Kể từ khi được thành lập đến nay, Khoa Lý luận Chính trị có 01 viên chức được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 03 viên chức nhận được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 20 viên chức được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 02 viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 135 lượt viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; nhiều viên chức đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở nhiều năm liên tục, đặc biệt có đồng chí đạt trên 12 năm. 

(Số liệu cập nhật đến 9/2021).

 

 

Các đơn vị, tổ chức
Điện thoại: 02438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Điện thoại: 02438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Điện thoại: 0242 2181316
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm,