Nguyễn Tuấn Anh
GVC.ThS.Nguyễn Tuấn Anh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Đơn vị Bộ môn Mạng máy tính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 042 2453709
Số điện thoại nhà riêng 042 2453709
Số điện thoại di động 0912896936
Email nguyentuananh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
Phòng 705, Nhà C 12 tầng
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
https://www.facebook.com/tuananhnguyenhumg/
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và Atlats điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên, Mã số T22/TN3, tham gia thực hiện Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đề xuất thuật toán và quy trình xử lý ảnh máy bay không người lái phục vụ cứu hộ cứu nạn, Mã số B2015-02-26, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng mô hình trình diễn một số tai biến phục vụ giảng dạy ứng phó với biến đổi khí hậu, Mã số chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Quang Luật, Thành viên Đang thực hiện

3. Xây dựng hệ thống tra cứu CD - ROM, Mã số thuộc Tổng điều tra, kiểm kê, lập danh mục, lập bản đồ tổng thể phân bố di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, Thành viên Đang thực hiện

4. Xây dựng bộ từ điển số Địa tin học Anh – Việt, Mã số B2010-02-91, Thành viên Đang thực hiện

5. Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin – bản đồ địa chất khoáng sản để phục vụ cho việc quản lý, quy hoạch, đầu tư phát triển khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Ngãi, Mã số 04/2011/HĐ-ĐTKHCN, Thành viên Đang thực hiện

6. Nghiên cứu thành lập chương trình tính toán và dựng lưới chiếu bản đồ, Mã số B2009-02-65, Thành viên Đang thực hiện

7. Xây dựng từ điển điện tử chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Mã số B2008-33-10, Thành viên Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Xây dựng cấu trúc đa danh sách để lưu trữ và tính toán trên ma trận thưa, Mã số T25-2007, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Xây dựng thư viện các module bình sai lưới trắc địa mặt bằng, Mã số T18/09, Chủ nhiệm Đang thực hiện

3. Nghiên cứu hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và ứng dụng trong giảng dạy, Mã số T07/08, Chủ nhiệm Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Tuấn Anh và các tác giả., Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt và bản đồ ảnh trực giao thành lập từ phương pháp ảnh máy bay không người lái (UAV), Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất, 2017., 0

2. Nguyễn Tuấn Anh và các tác giả, Nghiên cứu và xây dựng phần mềm quản lý tuyển sinh cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 259, 2017

3. Nguyễn Tuấn Anh và các tác giả, Nghiên cứu thuật toán tính chỉ số NDVI để đánh giá lớp phủ thực vật vùng ven biển tỉnh Quảng trị, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 259, 2017

4. Nguyễn Tuấn Anh và các tác giả, Atlas điện tử Tây Nguyên, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 31-3, 2017

5. Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Thị Phương Thảo, Nguyễn Hoàng Long, Nghiên cứu và dạy học một số phương pháp đơn giản hoá đường cong trên mô hình dữ liệu Vector cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin Địa lí – GIS, Tạp chí Giáo dục, 3 tháng 6, 2016

6. Đào Khánh Hoài, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Mai Hương, Nghiên cứu đề xuất giải pháp khớp tự động cặp ảnh số, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 53, 2015

7. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Hải Vân, Nghiên cứu các cấu trúc dữ liệu bảng băm và sử dụng phương pháp băm kép để xây dựng phần mềm từ điển Địa tin học Anh-Việt, 35, 2011