Lê Quang Duyến
GVC.TS.Lê Quang Duyến
Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Đảng ủy viên Khoa, Cán bộ giảng dạy, Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Lê Quang Duyến
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Khoa Dầu khí và Năng lượng, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Khoan - Khai thác
Chức vụ Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Đảng ủy viên Khoa, Cán bộ giảng dạy, Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387569
Số điện thoại di động 02438387569
Email lequangduyen@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

duyenlq@gmail.com

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Du Le-Quang, * Duyen Le Quang, Baptiste Bouillot, Jean-Michel Herri, Thermodynamic study of clathrates hydrates from hydrocarbon gas mixtures consequences for CO2 capture and flow assurance, Tạp chí ĐH Mỏ Quốc Gia Pháp, 2014

2. Duyen Le Quang et al, Experimental procedure and results to measure the composition of gas hydrate, during crystallization and at equilibrium, from N2-CO2-C2H6-C3H8-C4H10 gas mixtures, Fluid Phase Equilibria (Tạpchí ISI), Volume 413, 2015

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Le Quang Duyen, Tran Dinh Kien, Le Van Thang, Nguyen The Vinh, Selecting drilling mud for coal-exploration drilling by wire line core barrels in QuangNinh field, Journal of Mining and Geology, 17, 2007, 2017

2. Lê Quang Duyến và nnk, Lựa chọn chủng loại giàn khoan phù hợp cho chiến dịch khoan pháttriển mỏ tại lô B thềm lục địa phía nam Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 54, 2016

3. Le Quang Duyen, CO2-CH4 exchange in the context of CO2 injection and gas production from methane hydrates bearing sediments, PETROVIETNAM Journal, 10, 2012

4. Lê Quang Duyến và nnk, Nghiên cứu chế tạo hệ chất tẩy cặn dầu thô và ứng dụng để làm sạch đường ống dẫn dầu thô, đảm bảo an toàn môi trường biển, PETROVIETNAM Journal, 4, 2017

5. Lê Quang Duyến và nnk, Đặc tính lý hóa của dầu nhiều paraffin khai thác tại các mỏ thuộc liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 54, 2016

6. Hoang Dzung, Le Quang Duyen, The study results of interrelationship between weight on bit and rotated speed of bit assembly while drilling, Journal of Mining and Geology, 10, 2009

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Herri J-M, Le Quang Duyen, Kwaterski M, Bouillot B, Glenat P, Duchet-Suchaux P., How to explain the hydrate composition from CO2-C1-C2-C3-C4 gas mixtures: toward a kinetic understanding versus thermodynamic and consequences on the evaluation of the kihara parameters, BEIJING, China: Proceedings of the 8th International Conference on Gas Hydrates, , 2014

2. Le Quang Duyen, A method to calculate the composition of clathrate hydrate of CO2-CH4, at equilibrium and during crystallization, XIVe Congrès de la Société Française de Génie des Procédés, Lyon : France, , 2013

3. Duyen Le Quang et al, Behavior of cyclopentane hydrates formation and dissociation in pure water and in the presence of sodium chloride, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Development - ESASGD 2016, , 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyen Xuan Thao, Tran Dinh Kien, Phan Xuan Duong, Pham Quang Hieu, Le Quang Duyen, Pham Ngoc Tho, Affects of drilling mud flow pressure to the stability of bore walls in the wire line core barrel drilling, Proceeding of the National Scientific Conference, 118-121, 2007

Bài báo hội nghị trường

1. Le Quang Duyen, Le Van Thang, Selecting drilling mud for coal-exploration drilling by wire line core barrels in Quang Ninh field., Proceedings of the Hanoi University of Mining and Geology, , 2007

2. Nguyen Van Phan, Le Quang Duyen, Technology using membrane for CO2 separation and the development, Proceedings of the Hanoi University of Mining and Geology, 55-58, 2006

3. Le Quang Duyen, Le Van Thang, Le Van Nam, Improve efficiency of pressure relief drilling wells for dykes of Ha Noi, Proceedings of the Hanoi University of Mining and Geology, 72-75, 2006