Đào Anh Thư
GV.ThS.Đào Anh Thư
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đào Anh Thư
Đơn vị Bộ môn Mạng máy tính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 01688341234
Email daoanhthu@humg.edu.vn