Phạm Đức Hậu
GV.ThS.Phạm Đức Hậu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Đức Hậu
Đơn vị Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1969
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437551109
Số điện thoại di động 0913511609
Email duchauph@gmail.com