Dương Chí Thiện
GV.ThS.Dương Chí Thiện
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Dương Chí Thiện
Đơn vị Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437551109
Số điện thoại di động 0986986743
Email duongchithien@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Liền kề 8 căn số 36 Dự án Tổng cục 5 Bộ Công an, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội