Đào Thị Thu Vân
GVC.TSĐào Thị Thu Vân
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đào Thị Thu Vân
Đơn vị Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437551109
Số điện thoại di động 0987833395
Email daothithuvan@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 706 nhà C, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội