Trần Thị Như Hoa
ThSTrần Thị Như Hoa
Nhân viên hành chính
Họ và tên Trần Thị Như Hoa
Đơn vị Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 37551109
Số điện thoại di động 0989673363
Email tranthinhuhoa@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)