Đặng Quốc Trung
GV.THSĐặng Quốc Trung
Bí thư Liên chi Đoàn, Cán bộ giảng dạy, Bí thư chi bộ
Họ và tên Đặng Quốc Trung
Đơn vị Liên Chi Đoàn, Bộ môn Mạng máy tính
Chức vụ Bí thư Liên chi Đoàn, Cán bộ giảng dạy, Bí thư chi bộ
Năm sinh 1989
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0986488842
Email dangquoctrung@humg.edu.vn