Dương Thị Hiền Thanh
GVC.TSDương Thị Hiền Thanh
Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Dương Thị Hiền Thanh
Đơn vị Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Tin học Kinh tế
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 0433.547.281
Số điện thoại di động 0988.688.173
Email duongthihienthanh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

 

Hồ sơ nghiên cứu

Hồ sơ nghiên cứu trên Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193422216

Hồ sơ nghiên cứu trên ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5854-5845

Hồ sơ nghiên cứu trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9dE8r0IAAAAJ&hl=vi

Hồ sơ nghiên cứu trên Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Thanh-Duong-20

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm phân tích dữ liệu trên máy chủ hỗ trợ ra quyết định về cảnh báo tai biến thiên nhiên và quyết định chuyển đổi sử dụng đất hiệu quả cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu, Mã số CT.2019.01.07, Thành viên, Nghiệm thu 2022

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu phát triển mô hình học sâu đa phương thức phân tách đồng thời âm thanh và hình ảnh từ dữ liệu đa phương tiện, ứng dụng trong bảo tồn kho tàng ca múa nhạc dân gian Việt Nam, Mã số B2023-MDA-02, Chủ nhiệm đề tài Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp xử lý tín hiệu số để phục hồi dữ liệu hình ảnh, bản đồ, bản ảnh trong lĩnh vực địa chất, Mã số B2011-02-02, Thành viên Đang thực hiện

3. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống phần mềm QL hoạt động khoa học công nghệ. Ứng dụng cho trường ĐH Mỏ - Địa chất, Mã số B2010-02-92, Thành viên, Nghiệm thu 2012

4. Xây dựng bộ chương trình xử lý trên hệ thống máy tính song song cho một lớp các bài toán trong kinh tế, Mã số B2005-36-83, Thành viên, Nghiệm thu 2007

Cấp Tỉnh

1. Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh Gia Lai, Mã số KX-GL-02(2012), Thành viên, Nghiệm thu 2014

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình học sâu phân tích dữ liệu thời gian dự báo doanh số, Mã số T22-05, Thành viên chính, Nghiệm thu 12/2022

2. Nghiên cứu đề xuất thuật toán phân tách tiếng nói từ tín hiệu thu âm có nhiễu ở mức cao để hỗ trợ hệ thống nhận dạng tiếng nói trong môi trường nhiễu, Mã số T18-01, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 12/2018

3. Nghiên cứu xây dựng giải thuật lai kết hợp mạng nơron và giải thuật di truyền dự báo chỉ số giá tiêu dùng, Mã số T14-13, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 12/2014

4. Nghiên cứu ứng dụng SEO thiết kế trang web thương mại phục vụ cho việc giảng dạy môn học “Thương mại điện tử”, Mã số T12-22, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 12/2012

5. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý dự án, phục vụ cho giảng dạy môn học lập trình quản lý chuyên ngành tin học kinh tế, Mã số T74/10, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 12/2010

6. Kỹ thuật mạng nơron trong khai phá dữ liệu và ứng dụng cho bài toán dự báo kinh tế, Mã số T11/09, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 12/2009

7. Xây dựng thư viện chương trình giải các bài toán tối ưu trong kinh tế, Mã số T12/08, Thành viên, Nghiệm thu 12/2008

8. Giải thuật di truyền - Kỹ thuật và ứng dụng giải quyết bài tóan tối ưu hàm nhiều biến, Mã số T54-2004, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 12/2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Duc-Huy Pham, Quang-Anh Do, Thanh Thi-Hien Duong, Thi-Lan Le, Phi-Le Nguyen, End-To-End Visual-Guided Audio Source Separation With Enhanced Losses, 2022 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC 2022), 2022-2028, 2022

2. Trung-Tuan Nguyen, Hang Nguyen Thu, Thanh Thi-Hien Duong, Stock Price Prediction in Vietnam using Stacked LSTM, The First International Conference on Intelligence of things (ICIT2022), , 2022

3. Thanh Thi-Hien Duong, Phi-Le Nguyen, Son Nguyen, Chien Nguyen, Huy Phan, Ngoc Q. K. Duong, Speaker count: a new building block for speaker diarization, 2021 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC 2021), 1149-1155, 2021

4. Thanh Thi-Hien Duong, Huu-Manh Nguyen, Thi-Hai Nghiem, Thi-Lan Le, Phi-Le Nguyen, Quoc Cuong Nguyen, Visual-guided audio source separation: an empirical study, 2021 International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR 2021), 1-6, 2021

5. Thanh Thi Hien Duong, Ngoc Q. K. Duong, Phuong Cong Nguyen, and Cuong Quoc Nguyen, Multichannel source separation exploiting NMF-based generic source spectral model in Gaussian modeling framework, International Conference on Latent Variable Analysis and Signal Separation, 547-557, 2018

6. Hien-Thanh Thi Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Ngoc Q. K. Duong, Single-channel speaker-dependent speech enhancement exploiting generic noise model learned by non-negative matrix factorization,, The 15th IEEE International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC 2016), , 2016

7. Thanh Thi Hien Duong and N. Ono and Y. Nakajima and T. Ohshima, Unsupervised detection of non-stationary segments based on single-basis non-negative matrix factorization for effective annotation, The 2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA 2016), Jeju, , 2016

8. Ngoc Q. K. Duong, Hien-Thanh Duong, A Review of Audio Features and Statistical Models Exploited for Voice Pattern Design, Seventh International Conferences on Pervasive Patterns and Applications (PATTERNS 2015), , 2015

9. Hien-Thanh Thi Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran, Ngoc Q. K. Duong, Speech enhancement based on nonnegative matrix factorization with mixed group sparsity constraint, The Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015), , 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Dương Thị Hiền Thanh, Trần Thanh Huân, Phát triển thuật toán nâng cao chất lượng tiếng nói thời gian thực, ERSD, , 2020

2. Tran Thanh Huan, Duong Thi Hien Thanh, Nguyen Thu Hang, Weakly-informed Audio Source Separation based on Nonnegative Matrix Factorization, ERSD 2018, , 2018