Phạm Thị Nguyệt
GVC.ThSPhạm Thị Nguyệt
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Nguyệt
Đơn vị Bộ môn Tin học Kinh tế
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 0437.643.194
Số điện thoại di động 0904.265.605
Email phamthinguyet@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp xử lý tín hiệu số để phục hồi dữ liệu hình ảnh, bản đồ, bản ảnh trong lĩnh vực Địa chất., Mã số Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2011-02-02, Tham gia Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ứng dụng SEO thiết kế trang web thương mại phục vụ cho việc giảng dạy môn học “Thương mại điện tử”, Mã số Cơ sở - T12-22, Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình hoạch định nguồn lực (ERP) cho các doanh nghiệp ở Việt Nam, Mã số Cơ sở - T13-02, Tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm website quản lý Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Mã số Cơ sở - T13-40, Tham gia Đang thực hiện

4. Xây dựng Module tổng hợp tiếng nói tiếng Mường cho hai phương ngữ Mường Bi – Hòa Bình và Mường Tân Sơn - Phú Thọ, Mã số Cơ sở - T17-40, Tham gia Đang thực hiện

5. Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên Việt Nam và khuyến nghị chính sách quản lý, Mã số Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22 - 01, Chủ nhiệm Đang thực hiện

6. Nghiên cứu xây dựng mô hình học sâu phân tích dữ liệu chuỗi thời gian dự báo doanh số, Mã số Đề tài NCKH cấp cơ sở _T22-05, Tham gia Đang thực hiện

7. Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý thi đua khen thưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số Đề tài cơ sở T15-02, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2015

8. Xây dựng phân hệ chương trình hỗ trợ phân tích tiêu thụ sản phẩm trong phân tích sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp khai thác than, Mã số Đề tài cơ sở T16/09, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2009