Vũ Thị Kim Liên
ThSVũ Thị Kim Liên
Tổ Trưởng tổ công đoàn
Họ và tên Vũ Thị Kim Liên
Đơn vị Bộ môn Tin học Kinh tế
Chức vụ Tổ Trưởng tổ công đoàn
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 02433115045
Số điện thoại di động 0967249199
Email vuthikimlien@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)


 

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ, Mã số TN18/CO5, Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng-an ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng, Mã số VT-UD.07/18-20, Tham gia Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng web site quản lý trang thiết bị được đầu tư từ các dự án TCNL nghiên cứu của Bộ GD & ĐT, Mã số B2009-02-80, Tham gia, Nghiệm thu 2/2011

Cấp cơ sở

1. Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên Việt Nam và khuyến nghị chính sách quản lý, Mã số T22 - 01, Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu kết hợp mạng học sâu và kỹ thuật xấp xỉ tối ưu ma trận hạng thấp giải quyết bài toán phân tách đồng thời nguồn âm thanh và hình ảnh từ dữ liệu đa phương tiện, Mã số T21-01, Tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu đề xuất thuật toán phân tách tiếng nói từ tín hiệu thu âm có nhiễu ở mức cao để hỗ trợ hệ thống nhận dạng tiếng nói trong môi trường nhiễu, Mã số T18-01, Tham gia, Nghiệm thu 06/2019

4. Xây dựng hệ thống Website và Tự động hóa các bước trong quy trình quản lý Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất phiên bản tiếng Anh., Mã số T15-41, Tham gia, Nghiệm thu 2016

5. Nghiên cứu xây dựng giải thuật lai kết hợp mạng nơron và giải thuật di truyền dự báo chỉ số giá tiêu dùng, Mã số T14-13, Tham gia Đang thực hiện

6. Nghiên cứu xây dựng thuật toán lặp mới cải tiến tốc độ tính toán cho hệ tuyến tính lớn và thưa. Ứng dụng trong mô hình tính toán song song, Mã số T12-48, Tham gia Đang thực hiện

7. Xây dựng phân hệ chương trình hỗ trợ phân tích tiêu thụ sản phẩm trong phân tích sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp khai thác than, Mã số T16/09, Tham gia Đang thực hiện

8. Kỹ thuật mạng nơron trong khai phá dữ liệu và ứng dụng cho bài toán dự báo kinh tế, Mã số T11/09, Tham gia, Nghiệm thu 2009

9. Xây dựng thư viện chương trình giải các bài toán tối ưu trong kinh tế, Tham gia, Nghiệm thu 2008