Nguyễn Thế Bình
GV.ThS.Nguyễn Thế Bình
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thế Bình
Đơn vị Bộ môn Tin học Kinh tế
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0976.141.696
Email nguyenthebinh@humg.edu.vn