Phạm Quang Hiển
GV.ThS.Phạm Quang Hiển
Phó Bí thư chi đoàn cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Quang Hiển
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Bộ môn Tin học Kinh tế, TT Ngoại ngữ - Tin học HUMG
Chức vụ Phó Bí thư chi đoàn cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1990
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0984.722.974
Email phamquanghien@humg.edu.vn