Nguyễn Thị Phương Bắc
GV.ThSNguyễn Thị Phương Bắc
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Bắc
Đơn vị Bộ môn Khoa học máy tính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.37551110
Số điện thoại di động 0983140080
Email nguyenthiphuongbac@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ- Địa Chất

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc – vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và Gis trong quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới phía bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng, Đang thực hiện

3. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý hành lang bờ biển Bắc Bộ, thí điểm tại tỉnh Nam Định, Đang thực hiện

4. Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ., Đang thực hiện

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và Atlats điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên., Mã số Mã T22/TN3, Tham gia, Nghiệm thu 2014

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, thí điểm tại tỉnh Lai Châu, Đang thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống bụi tự động dựa trên công nghệ IoT cho các kho và khu chế biến của mỏ than, Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu hồ sơ cán bộ - công nhân viên trên nền tảng Web: Ví dụ triển khai cho công ty khai thác khoáng sản COECCO, Chủ trì, Nghiệm thu 2017

2. Nghiên cứu và đề xuất phương pháp kiểm chứng các hệ thống phần mềm nhúng, Tham gia, Nghiệm thu 2015

3. Xây dựng phần mềm thiết kế hộ chiếu khoan nổ mìn và mô phỏng trình tự nổ cho mỏ lộ thiên, Tham gia Đang thực hiện

4. Nghiên cứu mã nguồn mở các dịch vụ web ngữ nghĩa WSMX, Tham gia, Nghiệm thu 2012

5. Xây dựng chương trình tối ưu hoá một số tham số khai thác chính vỉa dày dốc thoải của một số mỏ than hầm lò vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh, Mã số T08/08, Chủ trì, Nghiệm thu 2008

6. Xây dựng chương trình quản lý thiết bị - vận tải mỏ, Chủ trì, Nghiệm thu 2006