Nguyễn Duy Huy
GVC.TSNguyễn Duy Huy
Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Duy Huy
Đơn vị Khoa Công nghệ Thông tin, Hội đồng Khoa, Bộ môn Khoa học máy tính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84-24) 37551110
Số điện thoại nhà riêng (+84-24) 38362678
Số điện thoại di động 0868608379
Email nguyenduyhuy@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 7.01 nhà C-12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hồ sơ nghiên cứu

Hồ sơ nghiên cứu trên Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56970416600

Hồ sơ nghiên cứu trên ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7634-6572

Hồ sơ nghiên cứu trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=k8ml7Y4AAAAJ&hl=en

Hồ sơ nghiên cứu trên Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Duy-Huy

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô, thuộc Biển Đông Việt Nam, Thành viên tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống phun sương dập bụi trong lò chợ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh, Mã số 148.2020.CNKK.QG/HĐKHCN, Tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc – vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Mã số CNKK.003/19, Thành viên tham gia Đang thực hiện

4. Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới, Mã số 03/HĐ-KHCN-NTM/2018, Tham gia Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống bụi tự động dựa trên công nghệ IoT cho các kho và khu chế biến của mỏ than., Mã số B2019-MDA-07, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, Mã số B2011-02-04NV, Tham gia, Nghiệm thu 12/2012

3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán hệ thống thông gió mỏ cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Mã số B2004, Tham gia, Nghiệm thu 12/2005

Cấp cơ sở

1. Xây dựng Website quản lý thực trạng khai thác than vùng Quảng Ninh trên cơ sở ứng dụng công nghệ Ajax, Mã số T11-47, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2011

2. Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán lập hộ chiếu khoan nổ mìn lò chợ cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Mã số T15/09, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2009

3. Nghiên cứu xây dựng các module chương trình giải một số bài toán cơ bản phục vụ cho việc học môn Thông gió mỏ hầm lò, Mã số T13/08, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2008

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyen DUY HUY, Nguyen CAO KHAI, Nguyen VAN THINH, Nguyen VAN QUANG, Nguyen MINH CHIEN, Nguyen KHAC DUY, Simulating and Predicting Escape Routes for Ventilation Network of Duong Huy Coal Company using Ventsim DESIGN Software, Inżynieria Mineralna — Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2, 50, 151-157, 2022

2. Duy-Huy Nguyen, Cao-Phong Khong, Van-Thinh Nguyen, An IoT-based Automatic Dust Monitoring and Suppression System for Coal Warehouses and Processing Areas with a Reduction in Water Consumption, International Journal of Next-Generation Computing (IJNGC), 13, 3, 353-371, 2022

3. Duy-Huy Nguyen, Hang Nguyen and Eric Renault, WE-MQS-VoIP Priority: An enhanced LTE Downlink Scheduler for voice services with the integration of VoIP priority mode, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 7, 7, 560-567, 2016

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Duy-Huy Nguyen, Hang Nguyen and Eric Renault, WE-MQS: A new LTE Downlink Scheduling Scheme for Voice Services based on User Perception, International Journal of Computer Applications (IJCA), 142, 10, 28-36, 2016

2. Duy-Huy Nguyen, Hang Nguyen and Eric Renault, Predicting VoLTE Quality using Random Neural Network, International Journal of Applied Information Systems (IJAIS), 11, 3, 1-5, 2016

3. Duy-Huy Nguyen, Hang Nguyen and Eric Renault, A New Non-intrusive Model for Measuring VoLTE Quality based on Wideband E-model, Communications on Applied Electronics (CAE), 5, 8, 1-8, 2016

4. Duy-Huy Nguyen, Hang Nguyen and Eric Renault, A new Channel- and QoS-Aware scheduling Scheme for Real-time Services in LTE Network, International Journal of Applied Information Systems (IJAIS), 11, 4, 1-8, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Thị Thu Thúy, Nguyễn Duy Huy, Phạm Thị Nguyệt, Hồ Thị Thảo Trang, Phát triển ứng dụng IoT tại Việt Nam: Lợi ích và giải pháp, Kinh tế và Dự báo, 824, 34, 41-44, 2022

2. Nguyễn Duy Huy, Nguyễn Thùy Dương, Khổng Cao Phong, Nguyễn Văn Thịnh, Vũ Đức Trọng, Xây dựng hệ thống giám sát và dập bụi mỏ tự động ứng dụng công nghệ IoT cho các khu chế biến của mỏ than, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 63, 1, 95-104, 2021

3. Nguyễn Duy Huy, Nguyễn Thùy Dương, Thuật toán lập lịch hướng xuống tăng cường dựa trên trải nghiệm người dùng cho dịch vụ âm thanh trong mạng di động 4G LTE, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58, 5, 51-59, 2017

4. Cảnh Chí Thanh, Nguyễn Duy Huy, Thái Văn Cần, Nghiên cứu ứng dụng phần mềm VENTSIM trong đào tạo chuyên ngành Tin học Mỏ, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 20, 71-78, 2007

5. Nguyễn Duy Huy, Xây dựng phần mềm tính toán ghép liên hợp quạt để thông gió cho đường lò dài, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 20, 79-86, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Duy-Huy Nguyen, Hang Nguyen and Eric Renault, Performance evaluation of E-MQS scheduler with Mobility in LTE heterogeneous network, IEEE 27th International Conference on Communications (ICC'17, ranked B and indexed in Scopus), 1-6, 2017

2. Duy-Huy Nguyen, Hang Nguyen and Eric Renault, E-MQS - A new Downlink scheduler for Real-time flows in LTE network, IEEE 84th Vehicular Technology Conference (VTC2016-Fall, ranked B and indexed in Scopus), 1-5, 2016

3. Manh-Cuong Nguyen, Hang Nguyen, Duy-Huy Nguyen, Eric Georgeaux, Philippe Mege and Laurent Martinod, Adaptive Physical Resource Block Design for Enhancing Voice Capacity over LTE network in PMR Context, IEEE 27th Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC, ranked B and indexed in Scopus), 1-5, 2016

4. Duy-Huy Nguyen, Hang Nguyen and Eric Renault, A new non-intrusive assessment method for VoLTE quality based on extended E-model, Springer 2nd International Conference on Mobile, Secure and Programable Networking (MSPN, indexed in Scopus), 122-136, 2016

5. Duy-Huy Nguyen and Hang Nguyen, A dynamic rate adaptation algorithm using WB E-model for voice traffic over LTE network, IFIP/IEEE 8th Wireless Days (WD, indexed in Scopus), 1-6, 2016

6. Duy-Huy Nguyen and Hang Nguyen, An improved Log-MAP algorithm based on polynomial regression function for LTE Turbo decoding, IEEE 25th International Conference on Communications Workshop (ICCW, ranked B and indexed in Scopus), 2163-2167, 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Thị Hoa, Nguyễn Duy Huy, Nguyễn Thị Mai Dung, Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo lũ lụt trên cơ sở ứng dụng công nghệ IoT, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2020). Tiểu ban: Công nghệ thông tin và ứng dụng, , 2020

2. Nguyễn Duy Huy, Tổng quan về ứng dụng của IoT trong ngành mỏ và khả năng áp dụng tại Việt Nam, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD 2018, 26, 2018

3. Duy-Huy Nguyen, Hang Nguyen and Eric Renault, Enhancing and Improving voice transmission quality over LTE network: Challenges and Solutions, Journées non thématiques RESCOM 2017, , 2017

4. Nguyễn Duy Huy, Cảnh Chí Thanh, Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán thông gió cho đường lò dài, Hội nghị KHKT Mỏ toàn toàn quốc lần thứ XX, , 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Cảnh Chí Thanh, Nguyễn Văn Sung, Lê Hồng Anh, Nguyễn Duy Huy, Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán mạng thông gió cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17, 168-173, 2006