Đặng Văn Nam
GV.ThSĐặng Văn Nam
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đặng Văn Nam
Đơn vị Bộ môn Khoa học máy tính
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84-4) 37551110
Số điện thoại di động 0986226651
Email dangvannam@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Đặng Văn Nam, Xóm Cả, Xuân Kỳ - Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Đề tài hợp tác quốc tế

1. Ứng dụng kỹ thuật học máy để dự báo sản lượng khai thác dầu trong tầng Mioxen của các mỏ dầu bể Cửu Long, Mã số NĐT.47.KR/18, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2022

Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng, hỗ trợ dự báo và cảnh báo một số hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam, Mã số BĐKH.34/16-20, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2021

2. Nghiên cứu xây dựng mô hình Địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên, Mã số ĐT NCCB-ĐHƯD 2012-G/01, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2018

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, thí điểm tại tỉnh Lai Châu, Mã số CT.2019.01.05, Thành viên tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống bụi tự động dựa trên công nghệ IoT cho các kho và khu chế biến của mỏ than., Mã số B2019-MĐC-07, Thành viên tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác thiết kế nhà máy tuyển than, Mã số B2010-02-93, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2011

Cấp cơ sở

1. Xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu hồ sơ cán bộ - công nhân viên trên nền tảng Web: Ví dụ triển khai cho Công ty khai thác khoáng sản COECCO, Mã số T17-01, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2017

2. Nghiên cứu và đề xuất phương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống phần mềm nhúng, Mã số T15-01, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2015

3. Xây dựng chương trình ứng dụng thủy vân trong bảo vệ bản quyền tài liệu số, Mã số T14-15, Chủ trì đề tài, Nghiệm thu 12/2014

4. Xây dựng phần mềm đánh giá hiệu quả làm việc của các thiết bị tuyển trọng lực trong nhà máy tuyển khoáng, Mã số T13-39, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2013

5. Xây dựng Website quản lý thực trạng khai thác than vùng Quảng Ninh trên cơ sở ứng dụng công nghệ Ajax, Mã số T11-47, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 12/2011

6. Nghiên cứu xây dựng Website hiển thị thông tin động của các phương tiện di chuyển có gắn thiết bị định vị GPS lên bản đồ nền từ Google map, Mã số T71-10, Chủ trì đề tài, Nghiệm thu 12/2010

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đặng Văn Nam*, Hoàng Quý Nhân, Ngô Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hiền, Các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu thủy văn áp dụng cho trạm 74129 - Yên Bái, Tạp chí khí tượng thủy văn, 714, 6, 18-29, 2020

2. Đặng Văn Nam*, Nông Thị Oanh, Nguyễn Xuân Hoài, Ngô Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hiền, Phát hiện và xử lý ngoại lai cho dữ liệu nhiệt độ tại các trạm quan trắc 3h của Việt Nam, Tạp chí Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61, 1, 132-146, 2020

3. Ngô Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Hoài, Đặng Văn Nam, Nguyễn Việt Huy, Nâng cao hiệu năng của Deep Learning trong hệ thống tính toán hiệu năng cao CRAY-XC40, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 709, 1, 63-69, 2020

4. Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Hoài, Đặng Văn Nam, Ngô Văn Mạnh, Dự báo lượng mưa tại một số trạm quan trắc Việt Nam dựa trên lập trình di truyền, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 707, 11, 1-9, 2019

5. Đặng Văn Nam*, Nguyễn Thị Phương Bắc, Nông Thị Oanh, Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ - công nhân viên trực tuyến cho các Công ty khai thác mỏ, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58, 5, 36, 2017

6. Đặng Văn Nam*, Cảnh Chí Thanh, Ứng dụng Ajax xây dựng website hiển thị thông tin động của các phương tiện di chuyển có gắn thiết bị GPS lên bản đồ nền từ Google map, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 43/7, 2013

7. Cảnh Chí Thanh, Đặng Văn Nam, Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác thiết kế nhà máy tuyển than, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 37, 2012

8. Cảnh Chí Thanh, Ninh Thị Mai, Đặng Văn Nam, Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán, tổng hợp số liệu và lựa chọn sơ đồ công nghệ trong bài toán thiết kế nhà máy tuyển than, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 03, 2011

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nam Dang Van *, Duong Nguyen Thuy, Bac Nguyen Thi Phuong, Development of a vehicle tracking system based on Map Window GIS, ESASGD 2016 ( Session: GIS-IDEAS 2016), 427, 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Thị Phương Bắc, Đặng Văn Nam, Đánh giá độ chính xác của một số phương pháp xử lý dữ liệu thiếu cho dữ liệu chuỗi thời gian (time series data), ERSD2020, 344, 2020

2. Đặng Văn Nam, Nghiên cứu và ứng dụng mô hình học máy Naive Bayes trong phân lớp văn bản với tập dữ liệu các nhận xét trên Twitter, ERSD2020, 347, 2020

3. Đặng Văn Nam*, Nguyễn Thị Phương Bắc, Nguyễn Thị Hải Yến, Nghiên cứu và ứng dụng cây quyết định trong bài toán tuyển dụng nhân sự, Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 2018

4. Cảnh Chí Thanh, Đặng Văn Nam, Trần Văn Lùng, Xây dựng phần mềm đánh giá hiệu quả làm việc của các thiết bị tuyển trọng lực trong nhà máy tuyển khoáng, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, 395, 2014

5. Cảnh Chí Thanh, Đặng Văn Nam, Ninh Thị Mai, Nguyễn Thị Huyền, Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán, tổng hợp số liệu và lựa chọn sơ đồ công nghệ trong bài toán thiết kế nhà máy tuyển than., Hội nghị khoa học và kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XIX ( Section IV: Dressing, Processing and using of Minerals), 274, 2008

Bài báo hội nghị trường

1. Đặng Văn Nam, Cảnh Chí Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Xây dựng chương trình ứng dụng thủy vân trong bảo vệ bản quyền ảnh số, Hội nghị khoa học Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, , 2014

2. Đặng Văn Nam, Nghiên cứu các phương pháp xác thực bằng công nghệ sinh trắc học, Hội nghị khoa học Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, , 2010