Nông Thị Oanh
GVC.ThSNông Thị Oanh
Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nông Thị Oanh
Đơn vị Công Đoàn Khoa, Bộ môn Khoa học máy tính
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0983085852
Email nongthioanh@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc – vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Tham gia Đang thực hiện

2. Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ., Tham gia Đang thực hiện

3. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý hành lang bờ biển Bắc Bộ, thí điểm tại tỉnh Nam ĐỊnh, Tham gia Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống bụi tự động dựa trên công nghệ IoT cho các kho và khu chế biến của mỏ than., Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, thí điểm tại tỉnh Lai Châu, Tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác thiết kế nhà máy tuyển than, Mã số B2010-02-93, Tham gia, Nghiệm thu 12/2011

Cấp cơ sở

1. Xây dựng phần mềm sinh phách và ghép điểm cho các học phần khảo thí của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Chủ nhiệm đề tài Đang thực hiện

2. Xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu hồ sơ cán bộ - công nhân viên trên nền tảng web. Ví dụ triển khai cho Công ty khai thác khoáng sản COECCO, Mã số T17=01, Tham gia, Nghiệm thu 12/2017

3. Nghiên cứu và đề xuất phương pháp kiểm chứng các hệ thống phần mềm nhúng, Mã số T15-01, Tham gia, Nghiệm thu 12/2015

4. Nâng cao độ chính xác định vị bằng phương pháp tích hợp hệ thống dẫn hướng quán tính trên thiết bị thông minh, Mã số T14-37, Tham gia, Nghiệm thu 12/2014

5. Xây dựng phần mềm đánh giá hiệu quả làm việc của các thiết bị tuyển trọng lực trong nhà máy tuyển khoáng, Mã số T13-39, Tham gia, Nghiệm thu 12/2013

6. Nghiên cứu xây dựng chương trình Quản lý đào tạo tại Quảng Ninh theo công nghệ Web, Mã số T12-09, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2013

7. Xây dựng website quản lý thực trạng khai thác than vùng Quảng Ninh trên cơ sở ứng dụng AJAX, Mã số T11-47, Tham gia, Nghiệm thu 12/2011

8. Nghiên cứu mã nguồn mở các dịch vụ web ngữ nghĩa WSMX, Mã số T73-10, Tham gia, Nghiệm thu 12/2010