Tống Thị Thanh Hương
PGS.TSTống Thị Thanh Hương
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Họ và tên Tống Thị Thanh Hương
Đơn vị Khoa Dầu khí và Năng lượng, Hội đồng Khoa, Bộ môn Lọc - Hóa dầu
Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 02437520219
Email tongthithanhhuong@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Đặc trưng xúc tác của vật liệu khung kim loại – hữu cơ trong phản ứng hydro focmyl hoá olefin, Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất điêzen từ dầu thực vật phế thải bằng phương pháp cracking có sử dụng xúc tác, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2017

3. Nghiên cứu chế tạo hệ hoá phẩm gốc sinh học bền nhiệt ứng dụng trong khai thác dầu khí để nâng cao hệ số thu hồi dầu, Tham gia, Nghiệm thu 2016

4. Nghiên cứu công nghệ mới tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường để sản xuất nhiên liệu hyđrô sạch và không gây ô nhiễm môi trường, Tham gia, Nghiệm thu 2013

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu quá trình tinh thể hóa hydrat, định hướng ứng dụng cho kỹ thuật xử lý nước và ô nhiễm môi trường, Thành viên Đang thực hiện

2. Nghiên cứu quy trình công nghệ tái chế chất nhựa thải để chế tạo vật liệu mới có khả năng cách nhiệt, hấp phụ - quang xúc tác để xử lý môi trường, Đang thực hiện

3. Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác thế hệ mới trên nền khoáng sét halloysit và graphen oxit ứng dụng để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong nước, Tham gia Đang thực hiện

4. Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer hữu cơ xốp cho quá trình lưu trữ, xử lý CO2 trong khí thải công nghiệp, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2019

5. Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu diesel sinh học trên hệ xúc tác dị thể từ nguồn nguyên liệu dầu thực vật thải khác nhau trong nước, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2011

6. Nghiên cứu làm sạch dầu thải bằng khoáng Diatomit, Tham gia, Nghiệm thu 2000

Cấp Tỉnh

1. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học dạng vi sữa sử dụng trong công nghệ sau thu hoạch, Tham gia, Nghiệm thu 2018

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu đề xuất phương án tận dụng phế liệu nông nghiệp từ tro trấu làm xúc tác định hướng cho quá trình cracking cặn dầu thực vật, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2011

2. Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa n-hexan trên một số hệ xúc tác, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2000

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Michaela Scheithauer, Patricio E. Mamani Soliz, Roh Pin Lee, Florian Keller, Bernd Meyer, Xuan-Nam Bui, Tong Thi Thanh Huong, Assessment of Feasible and Effective Technologies for the Chemical Utilization of Domestic Coal for Value-added Production in Vietnam, Earth Sciences: Geotechnical Engineering & Applied Earth Sciences; Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, 1, 364-, 2021

2. Tong Thi Thanh Huong, Hubert Koller, Control of Al for B framework substitution in zeolite Beta by counterions, Journal of Microporour and Mesoporous Materials., 148, 1, 80-87, 2012

Bài báo tạp chí Scopus

1. Huong T. T. Tong, Tuan N. Tran; Hung V. Do, Loc C. Bui, Synthesis of microporous organic polymers based on chloride – derivatives as structural unit., International Journal of Scientific & Engineering Research, 10, 714-719, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Tống Thị Thanh Hương, Lê Đức Thọ, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Hoàng Long, Phạm Thị MInh Tâm, Nghiên cứu vai trò của Sorbitol và axit Adipic đối với màng polyme trên cơ sở caseincasein/PVA, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, 3, 58, 2021

2. Phạm Xuân Núi, Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Hoa, Tống Thị Thanh Hương, Trần Thị Văn Thi, Tổng hợp nanocomposite Ag@Hydroxyapatite (Ag@HAp) từ dịch chiết tía tô và đánh giá khả năng kháng khuẩn của vật liệu Green synthesis, antimicrobial effects of Ag@HAp nanocomposite using Perilla leaf extract, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7, 2019

3. Tong Thi Thanh Huong, Cong Ngoc Thang, Tran Ngoc Tuan, Nguyen Mai Ha, Vu Van Toan, Hoang Quoc Dzung, Synthesis of microporous organic polymers from 4,4-Bis chloremetyl-1,1 Biphenyl and Dichloro-p-xylene, Tạp chí xúc tác và hấp phụ (Journal of Catalysis and Adsorption), 7, 18-22, 2018

4. Tong Thi Thanh Huong, Tran Ngoc Tuan, Bui Cong Loc, Le Tuan Anh, Microporous organic polymers based on chloride aromatic derivatives: synthesis and properties, Tạp chí hoá học (Journal of Chemistry), 55, 315-521, 2017

5. Tong Thi Thanh Huong, A novel method for synthesis of beta zeolite from borosilitates, Journal of Catalysis and Adsorption, 4, 2, 94-97, 2016

6. Nghiên cứu quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên cơ sở xúc tác FCC thải được hoạt hoá, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 4, 1, 129-134, 2015

7. Tống Thị Thanh Hương, Công Ngọc Thắng, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Linh, Vũ Thu Hà, Đỗ Thanh Hải, Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên xúc tác oxit kim loại, Journal of Catalysis and Adsorption, 4, 1, 135-140, 2015

8. Tong Thi Thanh Huong, Hubert Koller, Nanoparticle dissolution of zeolites in dimethyl formamide solvent, Proceeding of Scientific Conference on Oil Refining and Petrochemical Engineering, 118-126, 2014

9. Tống Thị Thanh Hương, Lương Thị Thuỷ, Nghiên cứu đặc tính hấp phụ của bentonit biến tính trên các dung môi khác nhau, Tạp chí hóa học và ứng dụng, 06, 44-48, 2013

10. Tống Thị Thanh Hương, Nghiên cứu tổng hợp beta-zeolit theo phương pháp xử lý sau tổng hợp, Tạp chí hóa học và ứng dụng, 06, 41-43, 2013

11. Nghiên cứu khả năng hấp phụ phenol trong nước trên bùn đỏ thô, Kỷ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội tháng 11/ 2013, 2013

12. Tong Thi Thanh Huong, Coordination transformation of framework boron atoms in beta borosilicate upon the dehydration/hydration treatments studies by solid state NMR spectroscopy (Part 2), Journal of Catalysis and Adsorption, 2, 1, 82-87, 2013

13. Tong Thi Thanh Huong, Coordination transformation of framework boron atoms in beta borosilicate upon the dehydration treatments studies by solid state NMR spectroscopy (part 1), Journal of Catalysis and Adsorption, 2, 1, 76-81, 2013

14. Tống Thị Thanh Hương, Lê Đình Chiển, Đỗ Thị Quyên, Phạm Thế Kỷ, Khảo sát hệ xúc tác dị thể cho phản ứng tổng hợp biodiesel từ dầu bông (Examining and finding the high active catalysts for transtesterification of cotton oil into biodiesel), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 33, 1, 12-15, 2011

15. Tống Thị Thanh Hương, Vũ Minh Hải, A dry-gel conversion with a seed or structure directing agent for zeolite synthesis, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 34, 4, 1-4, 2011

16. Tống Thị Thanh Hương, Lê Đình Chiển, Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng tổng hợp Biodiesel từ nguồn dầu thực vật thông dụng trên hệ xúc tác dị thể, Journal of Chemistry, 49, 2ABC, 417-422, 2011

17. Tống Thị Thanh Hương, Tổng hợp zeolite beta giàu nhôm bằng phương pháp gel khô, Journal of Chemistry, 49, 5AB, 675-681, 2011

18. Tong Thi Thanh Huong, Sự thay đổi vị trí boron trung tâm và đặc tính của beta boronsilicat zeolite, Journal of Chemistry, 49, 5AB, 690-695, 2011

19. Tong Thi Thanh Huong, Preparation and Structural Characterization of Borosilicate Containing Molecular Sieves, Journal of Chemistry, 49, 5AB, 683-689, 2011

20. Tống Thị Thanh Hương, Vai trò của zeolite trong công nghiệp lọc dầu (Position of zeolites in petroleum refining)., Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 28, 10, 82-88, 2009

21. Tống Thị Thanh Hương, Tổng hợp beta boronsilicat zeolit trong môi trường kiềm khi không có mặt cation kim loại kiềm, (Convenient synthesis of beta boronsilicates zeolite in basic media without alkali metal cations), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 28, 10, 22-25, 2009

22. Đặc điểm cấu trúc của zeolite beta và một số ứng dụng của zeolite beta trong công nghiệp lọc hóa dầu (Characterization of zeolite beta and application of zeolite beta in petrochemical and refining industry), Tạp chí Dầu khi, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Huong T.T. Tong; Tho D. Le; Ha T. Hoang, Fabricant of Highly Transparent Wood Biocomposite from Balsa Wood by UV Supporting, Innovative Development of Resource Saving Technologies and Sustainable Use of Natural Resources, Universitas Publishing Petroșani, , 2022

2. Huong T.T. Tong, Tho D. Le, Long T. Nguyen, Tuan N. Tran, Thang N. Cong, Hai T. Ngo, Toan V. Vu, Ha M. Nguyen, Hong T.M. Nguyen, Bao T.T. Nguyen, Characterization and Application of Transparent Wood Fabricated from Balsa Wood, Integrarted Petroleum Engineering IPE3, , 2022

3. Huong T.T.Tong, Tho D. Le, Duc-Anh H. Bui, Bao T.T. Nguyen, Surface Modification of Balsa Wood for Functional Oil/Water Separation, Vietnam International Water Conference 2022, , 2022

4. , Counterions of Framework Substitution in *BEA borosilicates, Vietnam- Proceeding of Germany Workshop on Catalytic, Hanoi, , 2011

5. , A novel method for synthesis of beta zeolite as hydrocracking catalyst support, Proceeding of International Conference Petroleum Technology, , 2011

6. , Reactivity Control of Framework Substitution in Boron Zeolites by Counterions, Proceeding of International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals 2009 (ZMPC- 2009) Japan - 2009, , 2009

7. , Nanoparticle dissolution of zeolites in dimethyl formamide, Proceeding of “19th Deutsche Zeolith-Tagung. Germany” - 2007, , 2007

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Thị Thanh Bảo, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Thu Hà, Tống Thị Thanh Hương, Nghiên cứu tạo nano đồng từ dung dịch Cu(NO3)2 bằng dịch chiết vỏ trái chuối hột, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững ERSD 2020, 65, 2020

Bài báo hội nghị trường

1. , Nghiên cứu khả năng thơm hóa n-hexan trên xúc tác ZSM-5., Hội nghị Khoa học - Đại học Mỏ Địa chất lần thứ 14, , 2000

2. , Nghiên cứu phản ứng thơm hóa n-hexan trên xúc tác Cr2O3/zeolite., Hội nghị Khoa học - Đại học Mỏ Địa chất lần thứ 13, , 1998

3. , Xúc tác crom oxit trên các chất mang khác nhau trong phản ứng chuyển hóa n-hexan, Hội nghị Khoa học Đại học KHTN, , 1998