Diêm Công Hoàng
GVC.TS.Diêm Công Hoàng
Giám đốc Trung tâm, Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Diêm Công Hoàng
Đơn vị Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Mạng máy tính, TT Ngoại ngữ - Tin học HUMG
Chức vụ Giám đốc Trung tâm, Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84)24-3219-1091
Email diemconghoang@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Tầng 7, Nhà C-12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Cong-Hoang Diem, Takeo Fujii, An UAV and Distributed STBC for Wireless Relay Networks in Search and Rescue Operations (Best Paper Award), Proccedings of the EAI INISCOM 2020 - 6th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent System, pp. 238-244, 2020

2. Cong-Hoang Diem, Takeo Fujii, Relay selection method using radio environment database for multi-hop V2V communications, IEEE-ICOIN2017 - International Conference on Information Networking (ICOIN 2017), Danang, Vietnam, , 2017

3. Cong-Hoang Diem, Takeo Fujii, An efficient cooperative transmission scheme for vehicular communications, 14th International Conference on ITS Telecommunications (ITST-2015), Copenhagen, Denmark, pp. 12-16, 2015

4. Cong-Hoang Diem, Takeo Fuji, Distributed STBC for vehicular communications on highway, ITS World Congress 2015, Bordeaux, France, pp. 1539, 2015

5. Cong-Hoang Diem, Koya SATO, Takeo Fujii, A Highly Efficient Transmission Scheme for Multi-hop V2V Communications on Highway, IEICE Technical conference on Software Radio (IEICE SR 2015), Nagano, Japan, pp. 79-85, 2015

6. Cong-Hoang Diem, Takeo Fujii, A novel distributed STBC cooperative diversity scheme for OFDM multi-hop relay networks, Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), 2015 12th Annual IEEE, Las Vegas, NV, USA, pp. 151-155, 2015

7. Cong-Hoang Diem, Takeo Fujii, An Efficient Distributed Cooperative Diversity Method for STBC-OFDM Multi-hop Networks, IEICE Technical conference on Radio Communication Systems (IEICE 2014/12 NS/RCS), Nagoya, Japan, pp. 225-229, 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Diêm Công Hoàng, Phạm Đình Tân, Trần Thị Thu Thúy, Mã hóa STBC trong mạng truyền thông UAV cho công tác tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2020), , 2020

2. Phạm Đình Tân, Trần Thị Thu Thúy, Diêm Công Hoàng, Nghiên cứu mạng học sâu sử dụng Keras trong nhận dạng hình ảnh, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2020), , 2020

3. Phạm Đình Tân, Diêm Công Hoàng, Đánh Giá Khả Thi Về Việc Triển Khai Mạng Thông Tin Di Động 4G Lte Tại Băng Tần 700 Mh, ERSD-2018, , 2018

4. Bui Xuân Nam, Diêm Công Hoàng và nnk, Một số định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khai thác mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Hội thảo Khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững, 151-158, 2018

5. Diêm Công Hoàng, Trần Thị Thu Thúy, Phạm Đình Tân, Ảnh hưởng của phương pháp phân tập phát sử dụng mã STBC và phân tập thu sử dụng kỹ thuật MRC lên hiệu suất truyền tin trong mạng không dây MIMO, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 60-67, 2017

Bài báo hội nghị trường

1. Diêm Công Hoàng, Nghiên cứu về giao thức MAC hợp tác trong mạng WLAN, Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ 2010, Học viện Kỹ thuật Quân sự, , 2010

2. Diêm Công Hoàng, Phân tích hiệu suất mạng WLAN khi sử dụng giao thức MAC hợp tác, Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Trường ĐH Mỏ-Địa chất, pp. 126-136, 2010