Nguyễn Thùy Dương
GV.ThSNguyễn Thùy Dương
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thùy Dương
Đơn vị Bộ môn Khoa học máy tính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 02438587388
Số điện thoại di động 0913004274
Email nguyenthuyduong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)