Bùi Thị Vân Anh
GVC. ThSBùi Thị Vân Anh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Thị Vân Anh
Đơn vị Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1973
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0974948508
Email buithivananh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 706 nhà C, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Các hướng nghiên cứu chủ yếu
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Dang Dinh Phuc, Dang Huu Nghi, Bui Thi Van Anh, Using the saline balance equation for predicts saline water intrusion in aquifers in the vertical direction, International Conference on Sustainable Groundwater Development, , 2017

Bài báo hội nghị ngành

1. Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh, Bagging with Randomised Low-Discrepancy Sequences, Công nghệ Thông tin và các lĩnh vực, , 2022

2. Bùi Thị Vân Anh, Đặng Hữu Nghị, Nghiên cứu sử dụng giải thuật di truyền để lựa chọn các tham số cho học sâu, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững, , 2020

3. Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh, Phạm Đức Hậu, Đặng Quốc Trung, Xây dựng chương trình minh họa hỗ trợ giảng dạy và học tập môn Trí tuệ nhân tạo, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững, , 2020

4. Đặng Đình Phúc, Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh, Xác định lượng nước dưới đất chảy vào moong và hệ số thấm đáy moong theo tài liệu hút nước từ moong, Hội thảo Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững VIETGEO, , 2019

5. Đặng Đình Phúc, Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh, Sử dựng phương trình cân bằng muối để dự báo xâm nhập mặn nước dưới đất theo phương thẳng đứng, Hội thảo Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững VIETGEO, , 2019

6. Bùi Thị Vân Anh, Đặng Hữu Nghị, Đặng Quốc Trung, Kỹ thuật học sâu và bài toán nhận dạng ký tự., Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững., , 2018

7. Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh, Phạm Đức Hậu., Ứng dụng hệ chuyên gia trong GIS, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững, , 2018