Khoa là cấp trung gian giữa Trường và Bộ môn trong hệ thống quản lý 3 cấp của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Khoa được thành lập (hoặc giải thể) theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong giai đoạn hiện nay hệ thống cấp Khoa trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất được hình thành trên cơ sở chuyên ngành hoặc nhóm chuyên ngành, bao gồm các khoa:

alt Khoa Khoa học cơ bản alt Khoa Công nghệ thông tin
alt Khoa Mỏ alt Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
alt Khoa Khoa học Kỹ thuật địa chất alt Khoa Lý luận Chính trị
alt Khoa Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai alt Khoa Giáo dục Quốc phòng
alt Khoa Dầu khí và Năng lượng alt Khoa Cơ điện
alt Khoa Xây dựng alt Khoa Môi trường
Các đơn vị, tổ chức
Điện thoại: +(84-24) 3838-7570
Điện thoại: (+8424) 37523432
Điện thoại: (+84 024)38387569
Điện thoại: (+84) 024 38387567
Điện thoại: 0243.8387566
Điện thoại: (84-4) 3838-7565
Điện thoại: (+84) 024 375 250 52
Điện thoại: (+84) 024 383 875 68
Điện thoại: (+84) 024 375 224 72
Điện thoại: 024.38387564
Điện thoại: 02438383315
Điện thoại: +84-24.38387615
Địa chỉ: 18 Phố Viên-Đức Thắng-Bắc Từ Liêm-Hà Nội