Văn phòng: Phòng 7.10, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Phòng 7.10, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: +84-24.38387615

Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn

 1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

- Ngày 20/12/1982, theo yêu cầu nhiệm vụ mới của Đảng, Nhà nước và Quân đội, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quyết định thành lập khoa Quân sự tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất với chức năng nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị Pháo binh, huấn luyện quân sự cho sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, làm tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh. Khoa Quân sự gồm 16 đ/c do Thiếu tá Hoàng Tuấn được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, Thiếu tá Nguyễn Nghinh nguyên Trưởng ban Quân sự làm Phó Trưởng khoa. Khoa được biên chế thành 02 bộ môn: Bộ môn Binh chủng hợp thành do Đại úy Bùi Văn Dực làm Chủ nhiệm; Bộ môn Binh chủng Pháo binh do Đại úy Dương Văn Thế làm Chủ nhiệm. 

- Tháng 3/2000, khoa Giáo dục quốc phòng kiện toàn tổ chức biên chế theo Quyêt định của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Binh chủng Pháo binh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo thời kỳ đổi mới toàn diện của đất nước và hội nhập quốc tế. Trung tá Đỗ Kim Chiến được bổ nhiệm làm Trưởng khoa. Bộ môn Kỹ thuật quân sự được thành lập do Trung tá Nguyễn Xuân Quyết làm chủ nhiệm bộ môn.

- Tháng 12/2016, Trung tá. ThS Vũ Quang Hay làm chủ nhiệm bộ môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ Bộ môn.

- Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên;

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối vũ khí trang bị được giao theo quy định pháp luật;

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giữ vững trật tự trị an trong Nhà trường.

3. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong Bộ môn

- Tổng số cán bộ, viên chức: 05 đ/c, gồm: 01 Thượng tá, 03 Trung tá, 01 Đại úy, do Trung tá.ThS Vũ Quang Hay làm Chủ nhiệm Bộ môn.

- Về tổ chức Đảng: Bộ môn được tổ chức 01 Tổ Đảng thuộc Chi bộ Giáo dục quốc phòng.

4. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

- Công tác đào tạo:

Trong những năm qua, khoa Giáo dục quốc phòng đã thực hiện Giáo dục quốc phòng - an ninh cho hàng ngàn lượt sinh viên chính quy từ khóa 01 đến khóa 60 của Nhà trường theo chương trình, nội dung quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, không để xảy ra thất thoát hư hỏng.

- Công tác nghiên cứu khoa học:  05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, nhiều bài báo đăng trong Hội nghị khoa học Nhà trường và các tạp chí chuyên ngành trong nước.

- Tài liệu: Sách, giáo trình và bài giảng: Giáo dục quốc phòng - an ninh tập 1 và 2; NXB Giáo dục

5. Mục tiêu và định hướng phát triển

- Công tác đào tạo: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia báo cáo khoa học và viết bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tài liệu: Tiếp tục soạn thảo tài liệu tham khảo dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên.

- Công tác cán bộ: Xây dựng đội ngũ sĩ quan biệt phái đủ số lượng, chất lượng tốt. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ chỉ huy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đào tạo, phấn đấu đến năm 2020 có trên 70% sĩ quan biệt phái đạt trình độ thạc sĩ.

6. Khen thưởng

- Tập thể: Tập thể LĐTT tất cả các năm và là tập thể LĐXS các năm 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Cá nhân: 01 Huân chương chiến công hạng nhất, nhiều huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy chương quân kỳ quyết thắng và bằng khen, giấy khen các cấp.