Văn phòng: Tầng 6, Nhà C12 tầng Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37522472

Email: khoaxaydung@humg.edu.vn