Văn phòng: Tầng 6, Nhà C12 tầng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37522472

Email: khoaxaydung@humg.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA XÂY DỰNG


1. TS. Phạm Đức Thọ, Bộ môn Xây dựng Hạ tầng cơ sở - Bí thư;

2. ThS. Đặng Văn Phi, Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng - Phó Bí thư;

3. Phạm Văn Thắng, SV lớp Xây dựng công trình ngầm B, K58 - Phó Bí thư;

4. Cao Đình Vũ, SV lớp Hạ tầng cơ sở, K58 - Ủy viên;

5. Phan Văn Linh, SV lớp Dân dụng và Công nghiệp A, K59 - Ủy viên;

6. Đặng Văn Phong, SV lớp Xây dựng công trình ngầm B, K58 - Ủy viên;

7. Trịnh Xuân Phúc, SV lớp Dân dụng và Công nghiệp B, K60 - Ủy viên;

8. Nguyễn Thị Thùy Dung, SV lớp Hạ tầng cơ sở, K59 - Ủy viên;

9. Bùi Văn Bình, SV lớp Dân dụng và Công nghiệp B, K59 - Ủy viên;

10. Dương Việt Bách, SV lớp Dân dụng và Công nghiệp B, K59 - Ủy viên;

11. Vũ Trọng Phúc, SV lớp Dân dụng và Công nghiệp A, K60 - Ủy viên;

12. Nguyễn Thu Hà, SV Xây dựng, K61 - Ủy viên;

13. Nguyễn Hoàng Sơn, SV Xây dựng, K61 - Ủy viên.