Văn phòng: Phòng họp Khoa

Địa chỉ: Tầng 10, nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Điện thoại: +84-24.38387568