Văn phòng: Phòng 608, Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043 7522492

Email: diasinhthai-cnmt@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Địa sinh thái (nay là Địa sinh thái và Công nghệ môi trường) thành lập theo Quyết định số 403/QĐ-MĐC, ngày 28 tháng 06 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Bộ môn đang đào tạo sinh viên theo các hướng chuyên sâu:

 • Quản lý tài nguyên môi trường
 • Công nghệ sinh học trong xử lý môi trường
 • Công nghệ môi trường

Hiện nay Bộ môn có 07 NCS trong và ngoài nước. Dự kiến đến năm 2018 Bộ môn có 6 tiến sĩ trong đó có 01 PGS.

Hiện nay, Bộ môn quản lý hơn 30 môn học chuyên ngành và quản lý chuyên ngành đào tạo Địa sinh thái và Công  nghệ môi trường.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Đào tạo các bậc cao đẳng, đại học và trên đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) các chuyên ngành môi trường hiện có trong Khoa. Giảng dạy các môn học khác cho các ngành có liên quan trong Trường;
 • Giúp Hiệu trưởng, BCN Khoa xây dựng phương hướng phát triển, qui mô đào tạo, nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành. Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ sản xuất. Hợp tác chương trình hợp tác quốc tế. Xây dựng, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ.
 • Xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn.
 • Quản lý toàn diện cán bộ công chức trong Bộ môn, sinh viên chuyên ngành đào tạo.

Kết quả đạt được xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển

 • Thành tích đào tạo:       321 kỹ sư (tính đến tháng 8/2017)
  Giáo trình:     Biên soạn 15 Giáo trình theo chương trình khung của Bộ GD-DT.
  Nghiên cứu khoa học:
  - Tổ chức 02 Hội nghị quốc tế  và quốc gia về “Địa sinh thái và Địa môi trường”
  - Chủ nhiệm đề tài cấp bộ trọng điểm: 02, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: 05 đề tài
  - Chủ trì đề tài cấp cơ sở: 12 đề tài
  - Chủ trì 03 đề tài nhánh cấp Nhà nước:
  - Chủ trì và tham gia 52 đề tài NCKH-PVSX. Tham gia hàng chục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học từ năm 2006 đến 2017. Doanh số theo hợp đồng hàng năm đạt từ 2 đến 5 tỷ đồng.
  - Chủ nhiệm dự án hợp tác với quốc tế:  03 dự án (01 với Tây Ban Nha; 01 với Nhật Bản, 01 với IAEA -Tổ chức năng lượng nguyên tử thế giới)
  -      Công bố hơn 100 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và Quốc tế, trong đó có 4 bài SCI, nhiều bài trên các tạp chí quốc tế.

4. Những mục tiêu và định hướng trong giai đoạn tới của đơn vị

Trong giai đoạn 2017-2020 Bộ môn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 • Xây dựng Bộ môn thành một tập thể vững mạnh về tư tưởng, thống nhất về hành động.
 • Nâng cao kiến thức chuyên môn của cán bộ. Phấn đấu đến năm 2018, Bộ môn có 6 tiến sĩ, chiếm 50% số cán bộ trong bộ môn, có 01 PGS.
 • Tham gia cùng Khoa Môi trường đào tạo cao học trong năm 2017.
 • Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ giảng viên về kỹ năng giảng dạy và kỹ năng quản lý cho cán bộ
 • Tăng cường cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, đảm bảo chất lượng giảng dạy. Tăng cường công tác giảng dạy và nghiên cứu nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất.

5. Các hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân trong đơn vị

- Tập thể:   Tổ lao động tiên tiến nhiều năm liền

- Cá nhân: 1 cá nhân được tặng Huy chương vàng Becker, 4 bằng khen của Bộ trưởng, 02 bằng khen của Liên đoàn lao động Việt Nam, nhiều huân chương, huy chương và bằng khen, giấy khen các cấp, nhiều lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2005 đến 2017 (15 lượt)