Hồ Việt Bun
GVC.TSHồ Việt Bun
Ủy viên BCH CĐ Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hồ Việt Bun
Đơn vị Công đoàn Trường, Công Đoàn Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0982 825 880
Email hovietbun@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rót than di động xuống tàu tại các cảng xuất than vùng Quảng Ninh, Mã số ĐTKHCN.CNKK.170/20, Thành viên Đang thực hiện

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các quy định kỹ thuật an toàn, yêu cầu quản lý đối với máy phát điện phòng nổ dùng trong mỏ hầm lò, Mã số ĐTKHCN.CNCL.211/20, Thành viên Đang thực hiện

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với các thiết bị bảo vệ chống rò điện trong mạng điện mỏ điện áp đến 1140V, Mã số 14.18/HĐ-KHCN/NSCL, Thành viên Đang thực hiện

4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với các thiết bị khởi động từ phòng nổ điện áp đến 1140V, Mã số 13.18/HĐ-KHCN/NSCL, Thành viên Đang thực hiện

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các quy định kỹ thuật và biện pháp quản lý đối với máy biến áp phòng nổ điện áp 6kV, Mã số 12.18/HĐ-KHCN/NSCL, Thành Viên Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống cửa giảm bụi đóng mở tự động cho luồng gió thải của các phân xưởng khai thác than mỏ hầm lò, Mã số 150.2020.ĐT.BO, Thành viên Đang thực hiện

2. Nghiên cứu bổ sung, hiệu chỉnh “Sổ tay cán bộ kỹ thuật mỏ”, Mã số KC.06.Đ27-16/16-20, Thành viên, Nghiệm thu 23/11/2018

3. Nghiên cứu điều kiện an toàn nổ khí mỏ do dòng điện rò gây ra trong các mạng điện hạ áp xoay chiều mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Mã số B-2009-02-79, Thành viên Đang thực hiện

4. Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Matlab-Simulink để tính toán đánh giá lưới điện phục vụ công tác đào tạo của trường Cao đẳng Công Nghiệp Phúc Yên, Mã số 122.10/HĐ-KHCN, Thành viên Đang thực hiện

5. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng ở các mạng điện mỏ, Mã số B-2007-02-33, Thành viên Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xây dựng hệ giám sát trực tuyến (online) các thông số là việc cơ bản mạng điện trung tính cách ly 6kV ở các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh, Mã số T15-04, Thành viên Đang thực hiện

2. Xây dựng mô hình mô phỏng tính toán chỉnh định hệ thống bảo vệ rơle trạm biến áp chính các xí nghiệp mỏ vùng Quảng Ninh, Mã số T11-2011, Chủ trì Đang thực hiện

3. Xây dựng mô hình mô phỏng tính toán thiết kế mạng điện hạ áp mỏ hầm lò, Mã số T33-2010, Chủ trì Đang thực hiện

4. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cấp chất lượng điện áp trong mỏ lộ thiên Quảng Ninh, Mã số T06-2009, Chủ trì Đang thực hiện

5. Nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc lưới và hệ thống cung cấp điện điện hình vùng Quảng Ninh, Mã số T1-2008, Chủ trì Đang thực hiện

6. Tin học hóa công tác thiết kế cung cấp điện trung và hạ áp, Mã số T48-2007, Chủ trì Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, Improving the operation of earth fault relays by auto earthing-connection at earth fault situations in 6kV mining grid of Quang Ninh, Inzynieria Mineralna-Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2(44), 51-56, 2019

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, Research for Forming up the Controlling Diagram Utilizing the Connection of a LV Resistor on Voltage Transformer’s Open-Triagle Coil to Reduce over Voltage Caused by Earth Fault in 6 kV Grid of QuangNinh Underground Mines, https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183505001 eISSN: 2267-1242, 2018

2. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, Research on the wind power’s ability in supplying electrical energy 6kV grid of underground mines in Quang Ninh, Viet Nam, Journal of Vietnamese Environment, 8, 1-5, 135-140, 2016

3. Tran Quoc Hoan, Ho Viet Bun, Nguyen Anh Nghia, RESEARCH ON BUILDING FOR DEPENDENCE OF INSULATION PARAMETERS OF THE 6kV GRID WITH THE ENVIROMENT AND STRUCTURAL PARAMETERS OF OPEN-PIT MINES IN THE QUANG NINH AREA, International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 7, 5, 56-63, 2020

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Hồ Việt Bun, Phân tích ảnh hưởng các thông số khi chạm đất một pha trong mạng điện trung tính cách ly 6kV ở các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 3, 2021

2. Hồ Việt Bun, Nghiên cứu ảnh hưởng của các thành phần sóng hài bậc cao đến mạng điện trung tính cách ly 6kV ở cá mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 2, 2, 58-62, 2020

3. Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Anh Nghĩa, Hồ Việt Bun, Nghiên cứu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khi xảy ra chạm đất một pha trong mạng 6kV mỏ lộ thiên, Công nghiệp mỏ, 2, 51-55, 2019

4. Hồ Việt Bun, Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ nhạy rơle bảo vệ chạm đất một pha trong mạng trung tính cách ly 6kV ở các mỏ lộ thiên Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 4, 66-68,65, 2018

5. Hồ Việt Bun, Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời và hòa đồng bộ lưới điện 6kV ở các xí nghiệp mỏ vùng Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 6, 28-33, 2017

6. Hồ Việt Bun, Nghiên cứu xây dựng phương trình thực nghiệm xác định các thông số cách điện so với đất của mạng điện so với đất của mạng điện trung tính cách ly 6kV ở các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 5, 63-66,75, 2015

7. Hồ Việt Bun, Trần Quốc Hoàn, Nghiên cứu, phân tích các quá trình quá độ xảy ra khi thao tác đóng cắt tụ bù ở trạm biến áp 35/6kV sử dụng phần mềm ATP, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 6, 99-103, 2015

8. Hồ Việt Bun, Phân tích mức độ quá điện áp khi xảy ra chạm đất một pha trong mạng điện 6kV có trung tính cách ly, Công nghiệp mỏ, 3, 22-25, 2014

9. Hồ Việt Bun, Nguyễn Thị Bích Hậu, Nguyễn Văn Tiểm, Nghiên cứu mô hình mô phỏng thiết kế mạng điện hạ áp mỏ hầm lò bằng matlab-simulink, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 3, 73-76, 2014

10. Hồ Việt Bun, Nghiên cứu xây dựng thư viện các phần tử dùng để mô phỏng tính toán thiết kế mạng điện hạ áp phân xưởng, Công nghiệp mỏ, 3, 29-31, 2013

11. Hồ Việt Bun, Xây dựng mô hình ngắn mạch và chỉnh định bảo vệ rơle cho trạm biến áp mỏ bằng Matlab-Simulink, Công nghiệp mỏ, 03, 33-35, 2012

12. KS. Hồ Việt Bun, PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa, Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng đánh giá và cải tạo mạng điện hạ áp mỏ, Công nghiệp mỏ, 02, 18-20, 2009

13. Phân tích ảnh hưởng các thông số khi chạm đất một pha trong mạng điện trung tính cách ly 6kV ở các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 3, 2021

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, Improving the operation of earth fault relays by auto earthing-connection at earth fault situations in 6kV mining grid of Quang Ninh, POL-VIET 2019, 59-64, 2019

2. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, Impact of power harmonics on precise and diseriminative tripping of the relay system for earthing protection in underground 6kV grids of Quang Ninh underground mines, Proceedings of the Science and Mathematics International Conference (SMIC 2018), November 2-4, 2018, Jakarta, Indonesia, 28-34, 2019

3. Do Duc Thanh, Ho Viet Bun, An effective solution for reducing the overvoltage level when there is an one phase earthing on 6kV grids of cement manufacturing enterprises, International Conference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Development (AEM) to be held in HaNoi, Vietnam on 14th November 2016, 91-99, 2016

4. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, On the possibility of solar energy integration to the electric power supply system for surface coal-mining loads in the QuangNinh area, International Conference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Development (AEM) to be held in HaNoi, Vietnam on 14th November 2016, 1-4, 2016

5. Ho Viet Bun, Research the solution to limit the overvoltage caused by flicker-eath faults in 6kV ungrounded grid of Quang Ninh open pit mines, International Conference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Development (AEM) to be held in HaNoi, Vietnam on 14th November 2016, 6-10, 2016

6. Ho Viet Bun, Le Xuan Thanh, Research for solutions to improve the sensitivity of earth fault relays applied for 6kv ungroundedneutral-point grid, The 2016 international conference on advanced Technology and Sustainable development (ICATSD2016), Ho Chi Minh City, Vietnam August 21-23, 2016, , 2016

7. Ho Viet Bun, Research for determining 6kV gird’s insulation indicators in Quang Ninh open pit coal mines, Second international conference on scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences (VIET-POL 2015), 507-513, 2015

8. Ho Viet Bun, Reasearch and evaluate overvoltage transience caused by single phase-ground failures in Cam Pha-Quang Ninh underground mines' 6kV grid, International conferrence of Advanced in Mining and Tunelling, 409-411, 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Hồ Việt Bun, Nguyễn Thị Bích Hậu, Đánh giá và đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện 6kV Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, Hà Nội 07/12/2018, 55-61, 2018

2. Hồ Việt Bun, Trần Quốc Hoàn, Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khi chạm đất một pha trong mạng trung tính cách ly 6kV ở các mỏ vùng Quảng Ninh, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXVI. Móng Cái 8-2018, 328-330, 2018

3. Ho Viet Bun, Nghiên cứu giải pháp hạn chế quá điện áp khi xảy ra chạm đất một pha chập chờn trong mạng điện 6kV ở các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả -Quảng Ninh, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV, 515-519, 2016

4. Hồ Việt Bun, Nghiên cứu đánh giá quá trình quá độ của điện áp khi xảy ra chạm đất một pha trong mạng điện trung tính cách ly 6kV ở các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXIV, 592-595, 2014

Bài báo hội nghị trường

1. Hồ Việt Bun, Nguyễn Thị Bích Hậu, Bùi Thị Thu Hiền, Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng tính toán chỉnh định hệ thống bảo vệ rơle trạn biến áp chính các xí nghiệp mỏ vùng Quảng Ninh, Hội nghị Khoa học lần thứ 20 Địa học Mỏ - Địa chất, , 2012