Kim Ngọc Linh
GVCC.PGS.TSKim Ngọc Linh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Kim Ngọc Linh
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1957
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0912612476
Email kimngoclinh@humg.edu.vn
Sách đã xuất bản
Giáo trình

1. Kim Ngọc Linh, Thiết kế mạch điện tử, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử, 2018

2. Kim Ngọc Linh (Chủ biên), Nguyễn Thạc Khánh, Kim Cẩm Ánh, Lý thuyết mạch điện-điện tử, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

3. Kim Ngọc Linh, Nguồn ổn áp điện tử kiểu đóng cắt, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2011

4. Kim Ngọc Linh, Điện tử ứng dụng trong Công nghiệp mỏ, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2009

5. Kim Ngọc Linh, Linh kiện và Kỹ thuật điện tử tương tự, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2009

6. Kim Ngọc Linh, Hướng dẫn Thiết kế Mạch điện tử, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2004

7. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Nguyễn Trường Giang, Hướng dẫn Thí nghiệm Máy điện & Điều khiển Máy điện, Kỹ thuật Đo lường & cảm biến, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2004

8. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Nguyễn Trường Giang, Hướng dẫn Thí nghiệm Mạch điện tử I, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2004

9. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Nguyễn Trường Giang, Thí nghiệm Kỹ thuật điện-Điện tử, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2003

10. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Nguyễn Thạc Quý, Đào Đắc Tuyên, Phạm Công Hòa, Nguyễn Xuân Uyển, Kỹ thuật điện-Điện tử, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2003

11. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Nguyễn Thạc Khánh, Cơ sở Kỹ thuật điện, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2003

12. Kim Ngọc Linh, Hướng dẫn Thực tập Điện-Điện tử cơ bản, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2003

13. Kim Ngọc Linh, Hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật điện tử số, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2003

14. Kim Ngọc Linh, Thiết bị điện tử I, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2002

15. Kim Ngọc Linh, Kỹ thuật Mạch điện tử 3 (Điện tử công suất), Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2002

16. Kim Ngọc Linh, Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2001

17. Kim Ngọc Linh, Hướng dẫn Thí nghiệm Lý thuyết mạch, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2000

18. Kim Ngọc Linh, Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2000

19. Kim Ngọc Linh, Thí nghiệm Kỹ thuật điện, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2000

20. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Nguyễn Thạc Khánh, Cơ sở Lý thuyết mạch Tập II, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2000

21. Kim Ngọc Linh (chủ biên), Phạm Trung Phước, Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Nguyễn Thạc Khánh, Cơ sở Lý thuyết mạch Tập I, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2000

Sách tham khảo

1. Kim Ngọc Linh, Thiết kế mạch điện tử (bài tập trắc nghiệm, tra cứu linh kiện điện tử, nội dung đề tài thiết kế đồ án môn học), Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử, 2017

2. Kim Ngọc Linh, Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự và số, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử, 2017

3. Kim Ngọc Linh, Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Vật liệu và cấu kiện điện tử, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử, 2017

4. Kim Ngọc Linh, Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Điện tử xung – số, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử, 2017

5. Kim Ngọc Linh, Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử, 2016

6. Kim Ngọc Linh, Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện - điện tử, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử, 2016

7. Kim Ngọc Linh, Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử, 2016

8. Kim Ngọc Linh, Hướng dẫn thực hành Điện – Điện tử công nghiệp, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử, 2016

9. Kim Ngọc Linh (Chủ biên), Nguyễn Thạc Khánh, Kim Cẩm Ánh, Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện - điện tử, Thư viện Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Nguyễn Văn Quân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

Thạc sĩ

1. Trần Doãn Vinh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

2. Trương Thế Đồng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

3. Nguyễn Vũ Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

4. Đỗ văn Tình , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

5. Vũ Đức Hà , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

6. Đỗ Trung Hiệp , Trường Đại học mỏ - Địa chất, 2013

7. Trần Đình Chung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

8. Lê Ngọc Lợi , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

9. Trần Tuấn Anh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

10. Trần Thị Thơm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

11. Phạm Quốc Chính , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

12. Lê Thanh Thảo , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

13. Trần Quang Dũng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

14. Lê Minh Khương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

15. Bùi Ngọc Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

16. Nguyễn Thị Trang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

17. Nguyễn Thị Hương Sen , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

18. Đào Đức Tuận , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

19. Nguyễn Đức Quân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

20. Trần Quốc Toản , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

21. Nguyễn Vĩnh Thuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

22. Lê Thị Anh Xuân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660V/1140V, Mã số KC.05.24/16-20, Thư ký khoa học, Nghiệm thu 03/2021

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng phương pháp bù hiệu quả thành phần điện dung của dòng điện rò trong các mạng điện hạ áp xoay chiều khu vực hầm lò vùng Quảng Ninh, Mã số B-2006-02-10, Chủ trì, Nghiệm thu 18/01/2008

2. Hoàn thiện công nghệ sản xuất rơle chống chạm đất một pha kỹ thuật số, Mã số B2004-36-03-DA, Tham gia, Nghiệm thu 17/11/2006

3. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để giảm tổn hao điện năng ở các xí nghiệp mỏ than Quảng Ninh, Mã số B-2002-36-33, Tham gia, Nghiệm thu 14/11/2005

4. Nghiên cứu chế tạo và phục hồi các thiết bị điều khiển và bảo vệ mỏ hầm lò điện áp 380 (660V), Mã số 08-95B, Tham gia, Nghiệm thu 12/1996

5. Nghiên cứu chế tạo máy đo nồng độ khí mêtan trong các mỏ hầm lò kiểu hiện số, Mã số B94-18-6C-36, Tham gia Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xây dựng các bài thí nghiệm ảo về Kỹ thuật điện-điện tử đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Mã số T11-19, Chủ trì, Nghiệm thu 11/2011

2. Nghiên cứu chế tạo bộ phát xung điều khiển ứng dụng trong hệ truyền động điện không tiếp điểm tiristo-tàu điện mỏ, Chủ trì, Nghiệm thu 15/10/1997

3. Nghiên cứu chế tạo các bộ ghép nối với máy Oscilloscope để khai thác khả năng của máy trong các bài thí nghiệm Lý thuyết mạch và Kỹ thuật điện, Chủ trì, Nghiệm thu 05/12/1993

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò cho các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 660V/1140V, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa, 61, 5, 61-103, 2020

2. Tính dòng điện rò trong phần mạch điện xoay chiều của các mạng điện mỏ hỗn hợp ở chế độ quá trình quá độ, 6, 59-62, 2020

3. Tính dòng điện rò trong phần mạch điện một chiều của mạng điện mỏ hỗn hợp ở quá trình quá độ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 74-77, 2019

4. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Trường Giang, Kim Cẩm Ánh, Một mô hình rơle bảo vệ rò cho các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 660V/1140V, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 78-81, 2019

5. Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu xác định dòng điện rò trong mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ biến đổi, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 15-19, 2018

6. Kim Ngọc Linh, Xác định dòng rò an toàn khoảnh khắc cho mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V khi áp dụng giải pháp nối ngắn mạch pha, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 01-06, 2017

7. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn quân, Khảo sát dòng điện rò và điện lượng qua người khi chạm vào một pha mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 43-48, 2016

8. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn Quân, Mạch tự động phát hiện và nối ngắn mạch pha rò dùng cho mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 50, 96-100, 2015

9. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn Quân, Hạn chế dòng rò trong mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V bằng giải pháp nối ngắn mạch pha, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 7-10, 2014

10. Nguyên Văn Quân, Kim Ngọc Linh, Mô hình mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V vùng Quảng Ninh về phương diện an toàn điện giật, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 45, 49-53, 2014

11. Nguyễn Văn Quân, Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đo xác định thông số cách điện các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V vùng Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 06-10 và 13, 2012

12. Kim Ngọc Linh, Rơle bảo vệ tổng hợp động cơ điện mỏ, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 3, 31-32 và 38, 2011

13. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Văn Quân, Nghiên cứu xây dựng sơ đồ mạch rơle bảo vệ rò điện mỏ hầm lò tạo đặc tính biến dạng trong phạm vi rộng, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 33, 58-60, 2011

14. Kim Ngọc Linh, Rơle bảo vệ chạm đất một pha cho các mạng điện mỏ sử dụng phương pháp so pha dùng biến áp, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 37-38, 2010

15. Kim Ngọc Linh, Rơle bảo vệ chạm đất một pha có chọn lọc dùng cho các mạng điện mỏ điện áp 6 kV, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 52-54, 2009

16. Kim Ngọc Linh, Đề phòng nguy cơ điện giật do sức điện động ngược của động cơ trong mạng điện mỏ điện áp 1140V, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 20, 318-321, 2009

17. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Giải pháp loại trừ hiện tượng quá điện áp do cộng hưởng trong mạng điện mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 31-33, 2008

18. Kim Ngọc Linh, Mạch xác định pha chạm đất điều khiển thiết bị bù điện dung không đối xứng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 42-44, 2008

19. Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu xác định điện cảm bù hợp lý cho mạch bù điện dung không đối xứng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 31-33, 2008

20. Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu hiện tượng quá điện áp do cộng hưởng trong mạng điện mỏ khi bù thành phần điện dung của dòng rò và giải pháp loại trừ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 21, 76-79, 2008

21. Kim Ngọc Linh, Mô hình tổng quát tính dòng điện rò qua người khi chạm vào một pha của mạng điện mỏ hầm lò, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 22-25, 2007

22. Kim Ngọc Linh, Một giải pháp hạn chế dòng điện rò qua người do sức điện động ngược của động cơ điện mỏ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 18, 46-48, 2007

23. Kim Ngọc Linh, Hạn chế dòng điện rò trong các mạng điện hạ áp mỏ hầm lò bằng giải pháp bù không đối xứng với một cuộn bù, 3, 23-26, 2006

24. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Mô hình tính dòng điện rò qua người khi chạm vào một pha của mạng điện mỏ có kể đến ảnh hưởng của trở kháng tải, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 14, 74-77, 2006

25. Kim Ngọc Linh, Hạn chế dòng điện rò qua người khi chạm vào một pha của mạng điện hạ áp khu vực mỏ hầm lò, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 18-20, 2006

26. Kim Ngọc Linh, Mạch tự động kiểm tra trong các thiết bị bảo vệ rò mạng điện hạ áp khu vực mỏ hầm lò, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 13, 58-60, 2006

27. Kim Ngọc Linh, Bù thành phần điện dung của dòng điện rò trong điều kiện các mạng điện hạ áp khu vực hầm lò vùng Quảng Ninh, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 6, 57-61, 2004

28. Kim Ngọc Linh, Mô hình mạng điện hạ áp mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh về phương diện an toàn điện giật, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 5, 74-78, 2004

29. Kim Ngọc Linh, Truyền xa tín hiệu đo lường trong các đường lò có chiều dài không lớn, Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ-Địa chất, 31, 67-69, 2000

30. Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Nghiên cứu chế tạo mạch phát xung điều khiển hệ truyền động điện không tiếp điểm cho tàu điện mỏ, Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ-Địa chất, 24, 168-170, 1997

31. Đào Đắc Tạo, Đào Đắc Tuyên, Uông Văn Quang, Kim Ngọc Linh, Cung Quang Khang, Đinh Văn Thắng, Nghiên cứu xác định sự phân bố áp và dòng trong mạng ray của lưới tàu điện mỏ than Mạo Khê, Thông báo KHKT Mỏ, 26-28, 1994

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Kim Ngoc Linh, Nguyen Thac Khanh, Kim Cam Anh, Determination of short-duration safe current for 1140V underground coal mine electrical networks using the grounded leakage phase solution, Proceedings of the International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development – ESASGD 2016, 58-63, 2016

2. Nguyen Thac Khanh, Kim Ngoc Linh, Kim Cam Anh, DTC drives for traction applications using a torque – maximized field weakening algoritnm, Proceedings of the 3th international conference on advances in mining and tunneling 21-22 october 2014, 424-430, 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyen Thac Khanh, Kim Ngoc Linh, Nguyen Truong Giang, Bui Minh Dinh, Design, make and install a test-rig for testing 660V/1140V earth leakage protective device, Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí - điện - tự động hoá (MEAE2021), 253, 2021

2. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Kim Thị Cẩm Ánh, Tính dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ biến đổi bán dẫn ở chế độ quá trình quá độ, Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí - điện - tự động hoá (MEAE2021), 7, 2021

3. , Tính dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ biến đổi bán dẫn, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD 2020, 320, 2020

Bài báo hội nghị ngành

1. Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu xác định điện trở cắt và mức bù điện dung hợp lý cho rơle bảo vệ rò trong các mạng điện 660V mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 22, 564-568, 2011

2. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Đề phòng nguy cơ điện giật do sức điện động ngược của động cơ trong mạng điện mỏ điện áp 1140V, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 20, 318-321, 2009

3. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Giải pháp loại trừ hiện tượng quá điện áp do cộng hưởng trong mạng điện mỏ khi bù thành phần điện dung của dòng rò, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 19, 338-340, 2008

4. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Giải pháp hạn chế hiệu quả dòng điện rò một pha đảm bảo vận hành an toàn cho các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 660V, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 18, 364-368, 2007

5. Kim Ngọc Linh, Mô hình rơle bảo vệ rò điện dùng cho các mạng điện hạ áp xoay chiều có điện trở cách điện thấp vùng Quảng Ninh, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 17, 534-537, 2006

Bài báo hội nghị trường

1. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn Quân, Một phương pháp tính dòng rò khoảnh khắc cho mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V, Tuyển tập tóm tắt các báo cáo, Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 27-33, 2014

2. Trần Quang Dũng, Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu chế tạo mô đun thực hành ứng dụng vi điều khiển PIC điều khiển bộ nghịch lưu ba pha, Tuyển tập tóm tắt các báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 20 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 15, 2012

3. Kim Ngọc Linh, Về một giải pháp chế tạo công tắc tơ không tiếp điểm dùng trong mỏ hầm lò, Tuyển tập các báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 14 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 244-247, 2000

4. Uông Văn Quang, Kim Ngọc Linh, Kiểm tra liên tục cách điện của cáp trong dây chuyền sản xuất cáp bọc, Tuyển tập báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 12 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 131-133, 1996

5. Đinh Văn Thắng, Kim Ngọc Linh, Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số trong bảo vệ chạm đất một pha có chọn lọc lưới 6-10 kV, Tuyển tập báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 12 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 126-130, 1996

6. 2. Kim Ngọc Linh, Đinh Văn Thắng, Một số phương pháp bảo vệ ứng dụng trong hệ truyền động điện thyristor-động cơ tàu điện mỏ, Tuyển tập báo cáo khoa học tại HNKH lần thứ 12 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 121-125, 1996