Bùi Ngọc Hùng
GV.ThS.Bùi Ngọc Hùng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Ngọc Hùng
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0912921242
Số điện thoại di động 0912921242
Email buingochung@humg.edu.vn