Kim Thị Cẩm Ánh
GV.ThS.Kim Thị Cẩm Ánh
Ủy viên BCH CĐ Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Kim Thị Cẩm Ánh
Đơn vị Công Đoàn Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438384972
Số điện thoại nhà riêng 02438384972
Email kimthicamanh@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Thac Khanh, Kim Ngoc Linh, Kim Cam Anh, DTC drives for traction applications using a torque – maximized field weakening algorithm, Proceedings of the 3th international conference on advances in mining and tunneling 21-22, 424-430, 2014

2. Kim Ngoc Linh, Nguyen Thac Khanh, Kim Cam Anh, Determination of short-duration safe current for 1140V underground coal mine electrical networks using the grounded leakage phase solution, Proceedings of the International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development – ESASGD 2016, 58-63, 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Tiến Sỹ, Kim Thị Cẩm Ánh, Hà Thị Chúc, Các phương pháp xử lý tín hiệu đo lường trước và sau bộ biến đổi ADC, Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí - điện - tự động hoá (MEAE2021), 24, 2021

2. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang, Kim Thị Cẩm Ánh, Tính dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ biến đổi bán dẫn ở chế độ quá trình quá độ, Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ khí - điện - tự động hoá (MEAE2021), 7, 2021

3. , Tính dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ biến đổi bán dẫn, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, ERSD 2020, 320, 2020

4. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Đề phòng nguy cơ điện giật do sức điện động ngược của động cơ trong mạng điện mỏ điện áp 1140V, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 20, 318-321, 2009

5. Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn Quân, Một phương pháp tính dòng rò khoảnh khắc cho mạng điện mỏ hầm lò điện áp 1140V, Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 27-33, 2014