Đặng Văn Chí
GVC.TS.Đặng Văn Chí
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đặng Văn Chí
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550643
Số điện thoại nhà riêng 0985190035/0967682633
Email dangvanchi@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu phát triển thiết bị Gateway cho hệ thống giám sát độ ẩm đất dùng để đánh giá mức độ hạn đất và nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu., Mã số CT.2019.01.04, Chủ nhiệm Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Chế tạo máy CNC cỡ nhỏ sử dụng trong phòng thực hành Tự động hóa, Mã số T17-27, Tham gia, Nghiệm thu 12-2017

2. Nghiên cứu xây dựng đặc tính động cơ không đồng bộ dựa trên nền hệ thống nhúng, Mã số T16-03, Chủ trì, Nghiệm thu 12-2016

3. Nghiên cứu ứng dụng các bộ điều khiển PID số để điều khiển các đối tượng trong công nghiệp: van điện từ, lò nhiệt..., Mã số T11-18, Tham gia, Nghiệm thu 12-2012

4. Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo để xây dựng bộ cảm biến mềm cho điều khiển và dự báo nồng độ thành phần sản phẩm trong các tháp chưng cất dầu mỏ, Mã số N2010-37, Chủ trì, Nghiệm thu 12-2010

5. Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ thích nghi để điều khiển đối tượng nhiệt, Mã số N2009-39, Chủ trì, Nghiệm thu 12-2009

6. Xây dựng hệ thống đo lường tự động, thu thập và xử lý dữ liệu để xác định các đặc tính cho động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc, Mã số T46-2007, Chủ trì, Nghiệm thu 12-2007

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Huynh Thanh Son, Le Ngoc Dung, Dang Van Chi, Applied neural networks and fuzzy logic to control the speed to reduce vibration on the CBЩ 250T, International Reseach Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 3, 3, 2036, 2021

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Le Ngoc Dung, Dang Van Chi, Application of fuzzy-logic to design fuzzy compensation controller for speed control system to reduce vibration of CBШ-250T drilling machine in mining industry, Journal of Mining and Earth Sciences, 6, No 61, Page 90, 2020

2. Đào Hiếu; Đặng Văn Chí, Ứng dụng mạng nơron nhân tạo giải thuật lan truyền ngược để dự báo sự biến đổi tính chất cơ lý đá phục vụ công tác khoan nổ mìn, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5-2020, trang 56, 2020

3. Đặng Văn Chí *, Nguyễn Đức Khoát, Đào Hiếu, Nguyễn Thế Lực, Ứng dụng Matlab trong Thingspeak Server để xây dựng hệ thống đo lường và phân tích dữ liệu từ xa bằng công nghệ IoT Gateway, Tạp chí Khoa học _ Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Kỳ 5, 61, 2020

4. Lê Ngọc Dùng, Đặng Văn Chí, Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID cho van tiết lưu Điện – Thủy lực trong hệ điều khiển lực ấn ty máy khoan xoay cầu CБШ-250T, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 01, 50, 2020

5. Lê Ngọc Dùng, Đặng Văn Chí, Ứng dụng Simulink Matlab để nghiên cứu động lực học kênh quay ty trên máy khoan xoay cầu CБШ-250T, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 6, 56, 2019

6. Đặng Văn Chí, Thái Hải Âu, Hà Văn Thủy, Lê Ngọc Dùng, Nghiên cứu ứng dụng Card NI-MyRIO-1900 để giám sát và phân tích rung động cho các thiết bị công nghiệp, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 59, kỳ 1, Tháng 2, trang 26, 2018

7. Lê Ngọc Dùng, Đặng Văn Chí, Ứng dụng biến đổi Fourier nhanh để xác định tần số dao động riêng của máy khoan xoay cầu CBШ-250T, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 6-2017, 54, 2017

8. Đặng Văn Chí, Nguyễn Thế Lực, Lê Ngọc Dùng, Nghiên cứu ứng dụng card MyRIO và LabVIEW xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tình trạng hoạt động của các máy công nghiệp, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 4-2017, 13, 2017

9. Chi Dang Van, Phuong Phan Thi Mai, The application of artificial neural networks and backpropagation algorithm to build flooding forecast models for petroleum distillation columns, Journal of Mining and Earth Sciences, 56, 84-92, 2016

10. Đặng Văn Chí, Đào Hiếu, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu ứng dụng card MyRIO-1900 và LabVIEW xây dựng mô hình thử nghiệm động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 4, 26, 2016

11. Đặng Văn Chí, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu xây dựng module đo lường sử dụng trong hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 37, 2016

12. Đặng Văn Chí, Phạm Thị Thanh Loan, Phạm Minh Hải, Thái Hải Âu, Nghiên cứu chọn giải pháp hợp lý để tự động hóa khởi động các tuyến băng chuyền trong ngành công nghiệp khai thác mỏ, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 3, 36, 2016

13. Đặng Văn Chí, Nghiên cứu độ bay hơi tương đối của các cấu tử trong tháp chưng cất trên cơ sở mô hình hóa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 50, 2015

14. Đặng Văn Chí, Lê Ngọc Dùng, Lưu Hồng Quân, Ứng dụng soft_sensor để điều khiển trực tiếp nồng độ thành phần Propan tháp chưng cất C01 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 6, 134, 2015

15. Đặng Văn Chí, Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến khả năng ngập lụt tháp chưng cất dầu khí, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 33, 2015

16. Đặng Văn Chí, Phan Thị Mai Phương, Nguyễn Thế Lực, Ứng dụng Fuzzy Inference, Guide trong Matlab để xây dựng phần mềm tính sai số và gia công kết quả đo lường, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 46, 2014

17. Đặng Văn Chí, Uông Quang Tuyến, Ứng dụng Simulink-Matlab để nghiên cứu quá trình quá độ trong hệ thống truyền động điện phi tuyến, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 20, 2014

18. Đặng Văn Chí, Phan Thị Mai Phương, Phùng Văn Trang, Nghiên cứu ứng dụng cảm biến mềm để điều khiển trực tiếp nồng độ thành phần trong tháp chưng cất dầu mỏ, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, 136, 2012

19. Đặng Văn Chí, Nguyễn Chí Dũng, Đào Hiếu, Nghiên cứu thuật toán Fuzzy-Pid trong các bộ điều khiển lập trình để điều khiển đối tượng nhiệt, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 30, 2010

20. Đặng Văn Chí, Nghiên cứu sự biến động của áp suất và dự báo giá trị hiệu chỉnh nhiệt độ để ổn định chất lượng sản phẩm ở cột tháp chưng cất dầu mỏ, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, 99, 2008

21. Đặng Văn Chí, Ứng dụng bộ điều khiển mờ để xác định hằng số cân bằng pha của các hydrocacbon trong các tháp lọc dầu, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 9, 2005

22. Đặng Văn Chí, Ứng dụng bộ điều khiển mờ thích nghi để điều khiển nhiệt độ trong tháp tách Etan - C01 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Chi Dang Van, Hieu Dao, Hai Pham Minh, Research design the module to current and speed measurement for determining load characteristics of 3 phase motors, Proceedings of the ESASGD 2016: International Coference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Deverlopment (AEM 2016), , 2016

2. Chi Dang Van, Luc Nguyen The, Phuong Phan Thi Mai, Tuyen Uong Quang, Research and Produce terrain Robot for Environment Monitoring base on embedded System, Proceedings of the ESASGD 2016: International Coference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Deverlopment (AEM 2016), , 2016

3. Dang Van Chi, Analysis on the flooding phenomenon of distillation tower in petroleum processing industry, Proceedings of the 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling. 21-22 October 2014, Vung Tau, Viet Nam, 412-416, 2014

4. Thai Duy Thuc, Dang Van Chi, Research the influence of temperature and pressure of the feed stream to transitional characteristics at oil distilation column, Proceedings of the 11th Conference on Science and Technology (IFOST-2009). Hochiminh city university of technology, Vietnam national university - HCM City. October 21-23, 2009. Faculty of Electrical and Electronic, Automatic control Section 0701, , 2009

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Đặng Văn Chí, Nguyễn An Đông, Nguyễn Đình Thống, Uông Quang Tuyến, Thiết kế bộ điều khiển PID tự chỉnh mờ để ổn định mức nước bao hơi – Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí - Điện - Tự động hóa (MEAE-2021), 179, 2021

2. Đặng Văn Chí, Ứng dụng bộ lọc Kalman để xử lý tín hiệu từ cảm biến độ ẩm soil moisture, Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí - Điện - Tự động hóa (MEAE-2021), 173, 2021

3. Lê Ngọc Dùng, Đặng Văn Chí, Thái Hải Âu, Nghiên cứu thiết kế và xây dựng bộ điều khiển bù mờ để điều khiển hợp lý tốc độ quay và lực ấn ty khoan nhằm giảm rung động trên máy khoan xoay cầu CBШ-250T, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 15, 2020

4. Đặng Văn Chí, Nguyễn Đức Khoát, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu ứng dụng thiết bị LoRa IoT Gateway để thiết kế hệ thống giám sát từ xa trên Web Server, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 8, 2020

5. Đặng Văn Chí, Lê Ngọc Dùng, Ứng dụng matlab để nghiên cứu và phân tích phổ tần số rung động cho máy khoan xoay cầu CBW-250T trong công nghiệp khai thác mỏ, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD-2018, 115, 2018

6. Đặng Văn Chí, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phay CNC 3 trục cỡ nhỏ, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD-2018, 121, 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Đặng Văn Chí, Đào Hiếu, Ứng dụng bộ biến đổi dòng xoay chiều và vi điều khiển PIC16f877a để thiết kế module đo dòng cho mô hình thí nghiệm đặc tính tải động cơ không đồng bộ, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 21. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 11, 2014

2. Đặng Văn Chí, Phan Thị Mai Phương, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu ứng dụng TD200, PLC, biến tần Danfoss để điều khiển và giám sát động cơ không đồng bộ ba pha, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2012

3. Đặng Văn Chí, Nguyễn Thế Lực, Ứng dụng Modul logic vạn năng LOGO!230RC để tự động hóa chuông báo giờ và hệ thống đèn chiếu sáng giảng đường khu A, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 20, 2012

4. Đặng Văn Chí, Phùng Văn Trang, Nghiên cứu ứng dụng giao thức USS trong các bộ điều khiển lập trình PLC S7-200 để điều khiển và giám sát biến tần SIEMENS, Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 3, 2010

5. Đặng Văn Chí, Ứng dụng thuật lan truyền ngược của mạng nơron nhân tạo để xây dựng bộ cảm biến mềm trong dự báo nồng độ sản phẩm ở cột tháp chưng cất dầu mỏ, Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 9, 2010

6. Đặng Văn Chí, Nghiên cứu mô phỏng tháp tách Etan - C01 của Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Báo cáo tại hội nghị khoa học lần thứ 16 quyển 1, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, ngày 15/11/2004, , 2004