Phạm Minh Hải
GV.ThS.Phạm Minh Hải
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Minh Hải
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550643
Email haifamminh@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, H