Phạm Thị Thanh Loan
GV.TS.Phạm Thị Thanh Loan
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Thanh Loan
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 0437647137
Email thanhloanbkhn@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Khoat Duc Nguyen, Loan Pham Thi Thanh., Control configurations of distillation column, Journal of Mining and Earth Sciences, 2016

2. Đặng Văn Chí, Phạm Thị Thanh Loan, Phạm Minh Hải, Thái Hải Âu, Nghiên cứu chọn giải pháp hợp lý để tự động hóa khởi động các tuyến băng chuyền trong ngành công nghiệp khai thác mỏ, Cơ Khí Việt Nam, 2016

3. Hoàng Minh Sơn, Phạm Thị Thanh Loan., Nghiên cứu xây dựng mô hình tháp chưng cất., Công nghiệp Mỏ, 2015

4. Nguyễn Thanh Lịch, Phạm Thị Thanh Loan, Hệ thống phát điện Hybrid với các nguồn năng lượng tái tạo và triển vọng, Công nghiệp Mỏ, 2015

5. Nguyễn Đức Khoát, Phạm Thị Thanh Loan., Nghiên cứu khảo sát động học tháp chưng cất dầu khí, Công nghiệp Mỏ, 2015

6. Phạm Thị Thanh Loan, Phan Thị Mai Phương., Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tháp chưng cất với bộ điều khiển dự báo, Công nghiệp Mỏ, 2013

7. Nguyễn Thanh Lịch, Phạm Thị Thanh Loan., Nghiên cứu thiết kế cấu trúc điều khiển tháp chưng cất, Công nghiệp Mỏ, 2013

8. Phạm Thị Thanh Loan, Điều khiển dự báo theo mô hình mẫu, Tự động hoá ngày nay, 2012

9. Phạm Thị Thanh Loan, Đào Hiếu, Xây dựng cấu trúc điều khiển cho hệ năng lượng tái tạo, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-ĐC, 0