Uông Quang Tuyến
GV.ThS.Uông Quang Tuyến
Cán bộ giảng dạy, Bí thư chi bộ
Họ và tên Uông Quang Tuyến
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, Bí thư chi bộ
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550643
Email uongquangtuyen@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội