Đào Hiếu
GV.ThS.Đào Hiếu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đào Hiếu
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Email daohieu@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đặng Văn Chí, Đào Hiếu, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu ứng dụng card Myrio-1900 và Labview xây dựng mô hình thử nghiệm động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha, Công nghiệp Mỏ, 4, 2016

2. Đào Hiếu, Kỹ thuật điều chế và truyền tải thông tin trên đường cấp nguồn, Công nghiệp Mỏ, 3, 2016

3. Khổng Cao Phong, Nguyễn Thanh Lịch, Đào Hiếu, Phương pháp điều chế độ rộng xung và vector không gian cho các bộ biến tần, Công nghiệp Mỏ, 6, 2015

4. Đào Hiếu, Uông Quang Tuyến, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo khởi động mềm với vi điều khiển Pic 18, Công nghiệp Mỏ, 6, 2014

5. Đào Hiếu, Phùng Văn Trang, Uông Quang Tuyến, Nghiên cứu sử dụng bộ lọc tích cực cho hệ biến tần-động cơ nhằm giảm ảnh hưởng xấu tới nguồn cấp, Công nghiệp Mỏ, 2, 2014

6. Phùng Văn Trang, Đào Hiếu, Kỹ thuật điều chế rời rạc vector không gian trong điều khiển trực tiếp momen động cơ không đồng bộ ba pha, Công nghiệp Mỏ, 6, 2013

7. Đào Hiếu, Phùng Văn Trang, Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển và giám sát tập trung các dây truyền sản xuất trong công nghiệp mỏ và dầu khí sử dụng các thiết bị điều khiển của các hãng khác nhau, Tự động hóa ngày nay, 150, 2013

8. Phùng Văn Trang, Đào Hiếu, Nghiên cứu phương pháp điều khiển động cơ một chiều không chổi than, Tự động hóa ngày nay, 2012

9. Đào Hiếu, Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ theo nguyên tắc v/f sử dụng vi điều khiển Psoc CY8C29466, Tự động hóa ngày nay, 109, 2009

10. Đào Hiếu, Ứng dụng Matlab-Simulink để mô phỏng bộ điều khiển nghịch lưu cầu ba pha theo phương pháp điều chế độ rộng xung, Tự động hóa ngày nay, 108, 2009