Phan Thị Mai Phương
ThS.Phan Thị Mai Phương
Họ và tên Phan Thị Mai Phương
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Giới tính Nữ
Email phanmaiphuong83@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội