Đặng Viết Khuê
KS.Đặng Viết Khuê
Nhân viên hành chính
Họ và tên Đặng Viết Khuê
Đơn vị Xưởng thực hành Cơ - Điện
Chức vụ Nhân viên hành chính
Giới tính Nam
Email dangvietkhuehumg@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội