Dương Văn Hào
GV.TS.Dương Văn Hào
Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Dương Văn Hào
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Địa vật lý
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0985443985
Email duongvanhao@humg.edu.vn
Hồ sơ nghiên cứu

Hồ sơ nghiên cứu trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jkJLnI8AAAAJ&hl=vi

Hồ sơ nghiên cứu trên Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Van-Hao-Duong

Các hướng nghiên cứu chủ yếu

(*)Quan trắc và đánh giá môi trường phóng xạ tự nhiên; (**) Phân tích chính xác cao các đồng vị 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 224Ra, 222Rn, 220Rn, 210Pb, 210Po, 230Th, 232Th, 40K trong các mẫu môi trường (rắn, lỏng, khí); (***) Địa vật lý ứng dụng trong Khoa học Trái đất: nghiên cứu về các mỏ quặng phóng xạ và cộng sinh phóng xạ; bản đồ địa hóa, ranh giới địa chất, xác định đứt gãy; nghiên cứu kiến tạo trẻ; dự báo động đất; xác định tuổi địa chất; tuổi nước ngầm; tuổi hóa thạch; xác định tuổi mặt dịch trượt; xác định hướng dòng chảy, đồng vị đánh dấu trong thủy văn; nghiên cứu tốc độ trầm tích; tốc độ sói mòn; theo dõi và truy xuất ô nhiễm nguồn nước ngầm; nguồn gốc nước ngầm; nguồn gốc địa nhiệt (nước khoáng nóng); xây dựng mô hình hóa dòng chảy; mô hình 3D các thân quặng phóng xạ; quan trắc và dự báo an toàn phóng xạ; xác định nứt nẻ và dò rỉ mất nước đập thủy điện; (****) Ứng dụng đồng vị trong nông nghiệp: phân vùng thổ nhưỡng đất nông nghiệp, đánh giá và kiểm định mức độ ô nhiễm phóng xạ đất trồng; nghiên cứu độ ẩm của đất trồng để quản lý việc sử dụng nước một cách hợp lý; nghiên cứu sự di chuyển và hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng thông qua các tracers phóng xạ; (nếu được đầu tư tiếp thì có thể phát triển hướng xử lý giống, xử lý nông sản, bảo quản nông sản bằng kỹ thuật hạt nhân); (*****) Ứng dụng trong ứng phó biến đổi khí hậu: nghiên cứu sinh thái học bức xạ và đồng vị đánh dấu liên quan sự thay đổi của khí hậu và dự báo khả năng ứng phó thích nghi của các loài sinh vật; nghiên cứu đồng vị vết khôi phục điều kiện cổ khí hậu.  

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghiệp 4.0 để xác định các thông số về đất, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đất phục vụ phát triển nông nghiệp, Mã số KC-4.0-32/19-25, Tham gia chính Đang thực hiện

2. Đặc điểm địa hóa, đồng vị bền và phóng xạ (87Sr/86Sr và 234U/238U) của nước khoáng nóng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và ý nghĩa của chúng trong luận giải nguồn gốc, thời gian lưu trú (14C) và yếu tố khống chế., Mã số NAFOSTED, Thư ký khoa học Đang thực hiện

3. Nghiên cứu các đồng vị phóng xạ tự nhiên 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 224Ra, 222Rn, 220Rn, 210Pb, 210Po ở trong nước khoáng nóng, nước ngầm, nước mặt, khu vực phía Bắc Việt Nam, Mã số 105.05-2019.10, Chủ nhiệm Đang thực hiện

4. Nghiên cứu địa tầng - Trầm tích và địa mạo Plicen - Đệ tứ khu vực Tây Nam trũng sâu biển đông và kế cận, Mã số KC-09, Tham gia Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Điều tra đánh giá sự biến động tích lũy hàm lượng đồng vị phóng xạ và kim loại nặng theo chiều sâu trong trầm tích đáy khu vực biển phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh, Mã số VHL2022, Tham gia chính Đang thực hiện

2. Nghiên cứu đổi mới công nghệ phân tích tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/hàng không/mặt đất) để xác định các cấu trúc địa chất bị vùi lấp phục vụ điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản ẩn sâu ở Việt Nam, Mã số TNMT.2022.02.20, Tham gia chính Đang thực hiện

3. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển, Tham gia chính Đang thực hiện

4. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát và dự báo phát tán khí phóng xạ tại các khu vực mỏ chứa chất phóng xạ, áp dụng thử nghiệm ở mỏ đồng Sin Quyền, Tham gia chính Đang thực hiện

5. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất mức an toàn bức xạ đối với chiếu xạ tự nhiên, Tham gia Đang thực hiện

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường phóng xạ đối với con người do hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chứa phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa, Mã số 01/2012/HTQTSP, Tham gia Đang thực hiện

7. Điều tra khảo sát dịch tễ học dân cư sống trong khu vực mỏ đất hiếm của huyện Phong Thổ, Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Mã số 09.10.ĐTLC-KY, Tham gia Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu đặc điểm và mức độ ô nhiễm 210Po ở mỏ nước khoáng nóng Tiên Lãng, Hải Phòng, Mã số T-19, Chủ nhiệm Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Chau, N. D., Wątor, K., Rusiniak, P., Gorczyca, Z., & Hao D.V, Chemical composition, radioactive and stable isotopes in several selected thermal waters in North Vietnam, Ecological Indicators, 2022

2. Nguyen D.C, Jadwiga P, Adam P, Le K.H, Hao D.V. Management, Rare earth elements in the Sin Quyen IOCG deposit, North Vietnam, Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources, 2022

3. Hao D.V, Tien Chu Trung, Cuong Le Dinh, Luan Thanh Pham, Duc-Thang Duong, Huyen-Trang Nguyen, Quan Nguyen Tien, Muhammad Yaseen, M. Saiyad Musthafa., Gross beta and alpha activities in the selected commercial freshwater fish species in Viet Nam, Environmental Science and Pollution Research, 2022

4. Hao D.V, Thanh-Duong Nguyen1, Thanh-Nam Nguyen, Dong Nguyen Thanh, Tan-Dung Pham, Viet-Dung Luu, Dang-Quy Tran, Thiep Vo Van, Luan Thanh Pham, Saiyad Musthafa, Minh Nguyen Dang, Dung Nguyen Van, Loat Bui Van, Distribution of 210Po in body organs of Bigeye scad and Greater lizardfish species at Binh Thuan Vietnam, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2022

5. Hao D.V, Trinh Trong Phan, Bach Thao Nguyen, Duc Bang Dao, Miklós Hegedűs, Tibor Kovacs, 210Po characteristic in selected thermal water sources in Northern Vietnam, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2022

6. Luan Thanh Pham, Ahmed M. Eldosouky, David Gómez-Ortiz, Hao D.V, Kamal Abdelrahman, and Hassan Alzahrani, Performance comparison of the wavenumber and spatial domain techniques for mapping basement reliefs from gravity data, Open Geosciences, 2021

7. Pham, L. T., Oliveira, S. P., Le, M. H., Phan, T. T., Vu, T. V., Hao D.V., ... & Eldosouky, A. M., Delineation of structural lineaments of the Southwest Sub-basin (East Vietnam Sea) using global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 satellites, Geocarto International, 2021

8. Muhammad Nouman, Gohar Rehman, Muhammad Yaseen, Sohail Wahid, Ibrahim Saf, Jawad Ahmad, Hao DV., Surface mapping, structural modelling and kinematics along the sinistral strike‑slip fault zone, NE Potwar, Pakistan., Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2021

9. Pham, B. T., Jaafari, A., Van Phong, T., Mafi-Gholami, D., Amiri, M., Van Tao, N., Hao D.V & Prakash, I., Naïve Bayes ensemble models for groundwater potential mapping, Ecological Informatics, 2021

10. Hao D.V., Thanh, D. N., Van Bui, L., Kim, T. T., Duong, T. D., Hoang, D. H., ... & Tran, H. N., Characteristics of radionuclides in soil and tea plant (Camellia sinensis) in Hoa Binh, Vietnam, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 1-10., 2021

11. Le, N. T., Nguyen, N. Q., Nguyen, H. Q., Pham, D. K., Nguyen, M. C., Bui, V. L., Hao D.V& Tran, H. N., Cylindrical neutron spectrometer system: design and characterization, The European Physical Journal Plus, 1-14, 2021

12. Van, L. B., Duong, N. T., Hao D.V., Leuangtakoun, S., Duc, T. D., Anh, H. V., ... & Thi, H. T. V., Natural radionuclides and assessment of radiological hazards in different geological formations in Khammouan province, Laos, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 1-10, 2021

13. Hao D.V., Nguyen, T. D., Piestrzyński A., Pieczonka J., Relationship between Selected Major, Minor, and Trace Elements in Iron Oxide–Copper–Gold Deposits, an Example from the Unique Sin Quyen Deposit (Lào Cai Province, North Vietnam), Russian Geology and Geophysics, 2021

14. Hao D.V., Ly, H. B., Huan, T. D., Thai, S. N., & Pham, B. T., Development of Artificial Neural Network for Prediction of Radon Dispersion Released from Sinquyen Mine, Vietnam, Environmental Pollution, 116973, 2021

15. Hao D.V., Trinh, P. T., Thanh, D. N., Piestrzyski, A., Dinh, C. N., Pieczonka, J., ... & Chi, T. B., Cu-Au mineralization of the Sin Quyen deposit in North Vietnam: a product of Cenozoic left-lateral movement along the Red River shear zone, Ore Geology Reviews, 104065, 2021

16. Hao D.V., Nguyen, T. D., Peka, A., Bodrogi-Edit, T., Hegedűs, M., & Kovacs, T., Transfer and bioaccumulation of 210Po from soil to water spinach (Ipomoea aquatica Forrsk.) in Vietnam, Journal of Environmental Radioactivity, 231, 106554, 2021

17. Hao D.V., Thanh‑Duong Nguyen., Miklós Hegedűs., Edit Tóth‑Bodrogi., Tibor Kovács. (2021)., Assessment of 232 Th, 226 Ra, 137 Cs, and 40 K concentrations and annual efective dose due to the consumption of Vietnamese fresh milk, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2021

18. Roshani, M., Phan, G. T., Nazemi, E., Eftekhari-Zadeh, E., Phan, N. H., Corniani, E., Hao D.V & Roshani, G. H., Performance comparison of capacitance-based flowmeter with gamma-ray attenuation-based two-phase flowmeter for determining volume fractions in an annular flow regime’s components, The European Physical Journal Plus, 136(2), 1-12., 2021

19. Nguyen, T. N., Nguyen, T. D., Hao D.V., & Nguyen, T. T, Distribution and annual committed effective dose assessment of 210Po in popular marine species at the near-shore Binh Thuan province, Vietnam, Marine Pollution Bulletin, 165, 112073, 2021

20. Hao D.V, Thanh Duong Nguyen, Miklos Hegedus, Erika Kocsis, Tibor Kovacs, Study of Well Waters from High-Level Natural Radiation Areas in Northern Vietnam, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021

21. Hao V.D, Thanh Duong Nguyen, Erika Kocsis, Anita Csordas, Miklos Hegedus, Tibor Kovacs, Transfer of radionuclides from soil to Acacia auriculiformis trees in high radioactive background areas in North Vietnam, Journal of Environmental Radioactivity, 229-230, 2021

22. Hao D.V., Nguyen D.C., Pieczonka J., Piestrzyński A, Relationship between some selected major, minor and trace elements in the IOCG deposits (on the example of the unique Sin Quyen deposit, Lao Cai province, north Vietnam), Jounal of Russian Geology and Geophysics, 2021

23. Nguyen Thanh Duong, Hao V.D, Consolidation Characteristics of Artificially Structured Kaolin-Bentonite Mixtures with Different Pore Fluids, Advances in Civil Engineering, 2020

24. Hao D.V, Assessment of the annual committed effective dose due to the 210Po ingestion from selected sea-food species in Vietnam, Chemosphere, 2020

25. Hao D.V., Le Luong, H., Dinh, C. N., Thanh, D. N., Hegedűs, M., Csordás, A., & Kovács, T, Gross alpha and gross beta activities in selected marine species in Vietnam, Environmental Science and Pollution Research, 27, 26, 33385-33392, 2020

26. Hao D.V., Nguyen, T. D., Peka, A., Hegedus, M., Csordas, A., & Kovacs, T., Study of soil to plant transfer factors of 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in Vietnamese crops, Journal of Environmental Radioactivity, 223, 106416, 2020

27. Hao D.V., Le, H. L., Nguyen, D. T., Vu, N. M., Duong, T. H., Hegedűs, M., ... & Kovács, T., Gross alpha/beta activity concentrations in spa and mineral waters in North Vietnam, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 326, 1511-1517., 2020

28. Duong, N. T., Hao D.V., Duong, D. T., Phan, T. T., & Le Xuan, H., Natural radionuclides and assessment of radiological hazards in MuongHum, Lao Cai, Vietnam, Chemosphere, 128671, 2020

29. Hao D.V., Thanh Nguyen, D., Peka, A., Tóth-Bodrogi, E., & Kovács, T, 210Po in Soil and Tobacco Leaves in Quang Xuong, Vietnam and Estimation of Annual Effective dose to Smokers, Radiation protection dosimetry, 2020

30. Huong N.V., Tran V.P., Phan T.T., ... Hao D.V., Tong P.H.S., Recent tectonics, geodynamics and seismotectonics in the Ninh Thuan Nuclear Power plants and surrounding regions, South Vietnam, Journal of Asian Earth Sciences, 2019

31. Hao V.D., Chau D.N., Jakub N., Tibor K., Quy A.H, Uranium and radium isotopes in some selected thermal, surface and bottled waters in Vietnam, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 319, 1331–1338, 2018

32. Hao V.D., Chau D.N., Jodłowski P., Tibor K, High level natural radionuclides from the Mandena deposit, South Madagascar, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 319, 1345–1349, 2018

33. Chau N.D., Lucyna R., Hao D.V and Jakub N, 224Ra and the 224Ra/228Ra activity ratio in selected mineral waters from the Polish Carpathians, Geological Quarterly, 61 (4), 2017

34. Nguyen D.C., Le P.K., Jodłowski P., Pieczonka J., Piestrzyński A., Hao D.V., Nowak J, Natural radioactivity at the Sin Quyen IOCG deposit in North Vietnam, ActaGeophysica, 6, 64, 2305-2321, 2016

35. Le K.P., Bui D.D., Nguyen D.C., Tibor K., Nguyen V.N., Hao D.V., Nguyen T.S., Vu T.M.L, Estimation of effective dose rates caused by radon and thoron for inhabitants living in rare earth field in northwestern Vietnam (Lai Chau province), Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 306, 309–316, 2015

Bài báo tạp chí Scopus

1. Hao D.V., Chau Nguyen Dinh, Trinh Phan Trong, Trung-Tien Chu, Improvements of 210Po determination method in thermal water samples., Vietnam Journal of Earth Sciences, 2021

2. Hao D.V., Alinanja L., Adam P., Phan T.T., Fort-Dauphin beach sands, south Madagascar Natural radionuclides and mineralogical studies, Vietnam Journal of Earth Sciences, 2020

3. Van Liem, N., Trinh, P. T., Van Phong, T., Lien, V. T. H., Van Huong, N., Xuyen, N. Q., Hao D.V... & Dang, V. K., Pliocene-present tectonics and strain rate in Ninh Thuan region and surrounding continental shelf, Vietnam Journal of Earth Sciences, 43, 2020

4. Hao V.D., Chau D.N., Zygo W, 3D model of Sin Quyen iron oxide copper deposit in Lao Cai, North Vietnam, E3S Web of Conferences, 66, 01013, https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186601013, 2018

5. Nguyen D.C., Pieczonka J., Piestrzyński A., Hao D.V.,Le K. P., Jodłowski P, General characteristics of Rare Earth and radioactive elements in Dong Pao deposit, Lai Chau, J. Vietnam Earth Sciences, 1, 39, 14-26, 2017

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. E. Tóth-Bodrogi, Hao Duong Van, D. Nguyen Thanh , M. Hegedűs, T. Kovács, 226Ra and 238U in well waters from high-level natural radiation areas in northern Vietnam, International Conference on Environmental Protection, Page 57, 2020

2. E. Kocsis, Hao Duong Van, D. Nguyen Thanh, A. Peka, M. Hegedűs, A. Csordás, T. Kovacs, Investigation of soil to plant transfer factors of 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in Vietnamese crops, International Conference on Environmental Protection, Page 52, 2020

3. M. Hegedűs, Hao Duong Van, D. Nguyen Thanh, A. Peka, A. Csordas, T. Kovacs, Transfer of 210Po from soil to water spinach in Vietnam, International Conference on Environmental Protection, , 2020

4. D. Nguyen Thanh, Hao Duong Van, A. Csordas, M. Hegedus, T. Kovacs, Transfer of radionuclides from soil to acacia auriculiformis in North Vietnamese high radioactive background areas, International Conference on Environmental Protection, , 2020

5. Hao Duong Van, T. D. Nguyen, A. Peka, M. Hegedűs, T. Kovacs, 210Po in Northern Vietnamese thermal water sources, International Conference on Environmental Protection, , 2020

6. A. Csordás, Hao. Duong Van, H. Luong Le, C. Nguyen Dinh, D. Nguyen Thahn, M. Hegedűs, T. Kovács, T. Nguyen, , International Conference on Environmental Protection, Page 39, 2020

7. Hao D.V., D. Nguyen Thanh, M. Hegedűs, T. Kovács, 222Rn in spring water close REE and Uranium mines in Middle and North of Vietnam, International Conference on Environmental Protection, Page 25, 2020

8. Hao D.V., Nguyen Dinh Chau, Chu Trung Tien, Miklós Hegedűs, Tibor Kovacs, 210Po in thermal water sources in Northern Vietnam, The 5th Workshop of Vietnamese Students in Poland, Page 25, 2020

9. Hao D.V. and Tien C.T., 210Po in fish species in Dong Thai Lake, Hanoi, Vietnam, The 5th Workshop of Vietnamese Students in Poland, Page 24, 2020

10. Hao D.V., 238U, 226Ra and 228Ra in well-waters surrounding the high-level natural radiation background areas, Northern Vietnam, The 5th Workshop of Vietnamese Students in Poland, Page 23, 2020

11. Hao D.V., Radon (222Rn) in spring water close REE and Uranium mines in Vietnam, The 5th Workshop of Vietnamese Students in Poland, Page 13, 2020

12. Hao D.V., Tien C.T., Characteristics of 210Po in fish species in Dong Thai Lake, Hanoi, Vietnam, The 3rd Workshop on Radiation Research and Its Related Issue 2020, Page 50, 2020

13. Hao D.V., E. Kocsis, A. Csordas, M. Hegedus, Tibor Kovács, Chu Trung Tien, 226Ra, 228Ra, 238U in well waters from high-level natural radiation areas in northern Vietnam, The 3rd Workshop on Radiation Research and Its Related Issue 2020, Page 49, 2020

14. Hao Van Duong, Anita Peka, Miklós Hegedűs, Tibor Kovács, Gross alpha and gross beta activity concentration in Northern Vietnamese thermal and mineral waters, The 3rd Workshop on Radiation Research and Its Related Issue 2020, Page 40, 2020

15. Hao Duong Van, Precise determination method of 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 224Ra, 210Pb, 210Po radioisotopes in groundwater, Hội Nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân lần thứ 13, 7-9/8/2019, Hạ Long, 2019

16. Hao Duong Van, Chau Nguyen Dinh, Adam Piestrzyński, Paweł Jodłowski, Jadwiga Pieczonka, Phon Le Khanh, Relation between some selected major and trace elements in the IOCG Sin Quyen Deposit, North Vietnam, 5th International Conference POL-VIET, 7-9/7/2019, AGH UST, Krakow, Poland, 2019

17. Hao Duong Van, Chau Nguyen Dinh, Adam Piestrzyński, Jadwiga Pieczonka, Phon Le Khanh, Mineralogical Characteristics of the IOCG Sin Quyen Deposit, North Vietnam, 5th International Conference POL-VIET, 7-9/7/2019, AGH UST, Krakow, Poland, 2019

18. Mai Thanh Tan, Mai Thanh Ha, Phan Thien Huong, Duong Van Hao, Kieu Duy Thong, Improve the effectiveness of seismic research in petroleum exploration in Vietnam, 5th International Conference POL-VIET, 7-9/7/2019, AGH UST, Krakow, Poland, 2019

19. Hao Duong Van, Son Nguyen Thai, Hung Quoc Do, Potential of 210Po contamination in thermal water resources in Vietnam, he 1st International Conference on Water Resources and Coastal Engineering., 25-26/4, 2019

20. Hao Duong Van, Thong Duy Kieu, Zygo W, U-238 in IOCG Sin Quyen deposit, North Vietnam, EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience & Engineering, 22 - 26 April 2019, Kuala Lumpur, Malaysia, 2019

21. Hao Duong Van, Measurement Of Natural Radionuclides For Samples Very Rich In Thorium By Gamma Spectrometry Mandena Deposit, South Madagascar, Fourth International Conference on Applications of RadiotraCers and Energetic Beams in Sciences" (ARCEBS-201S), Ffort Raichak, Kolkata, ll-17 November, 2018

22. Hao D.V., Chau N.D., Akinsunmade A, Determination of natural radionuclides for the samples very rich in thorium in Mandena deposit, South Madagascar, 9th International Conference on High Level Environmental Radiation Areas - For Understanding Chronic Low-Dose-Rate Radiation Exposure Health Effects and Social Impacts (ICHLERA 2018), Hirosaki University, Aomori, Japan, September 24-27, 2018

23. Hao D.V, Uranium and radium isotopes in some selected thermal, surface and bottled waters in Vietnam, The Third Workshop of Vietnamese Students in Poland, Warszawa, September, 6-7, , 2018

24. Hao D.V., Chau N.D., Zygo W, Using geophysical data for modelling of copper ore bodies in IOCG Sin Quyen deposit, Lao Cai, North Vietnam, 4th International Conference on APPLIED GEOPHYSICS 2018, Krakow, Poland, , 2018

25. Duong V.H, Chau Nguyen Dinh, Determination of natural radionuclides for the samples very rich in thorium in Mandena deposit, South Madagascar, PhD Seminar, Krakow, Poland, May 18, 2018

26. Duong V.H, Chau N.D, Jodłowski P, Nowak J, Determination of natural radionuclides for the samples very rich in thorium in Mandena deposit, South Madagascar, Terrestrial Radionuclides in Environment International Conference on Environmental Protection, Veszprém, Hungary, 22-25th May, 2018

27. Duong V.H, Nguyen Dinh Chau, Doan Manh Ha, Hoang Anh Quy, The concentration of 234U, 238U, 226Ra and 228Ra in the water samples in Kim Boi, Hoa Binh and drinking water in Vietnam, Terrestrial Radionuclides in Environment International Conference on Environmental Protection, Veszprém, Hungary, 22-25th May, 2018

28. Hao Duong Van, Chau Nguyen Dinh, Natural radionuclides in Fort-Dauphin beach sands, South Madagascar, UNESCO Interregional Engineering Conference in Technology and Education - Global Benchmarking and Monitoring, UCTE 2017, Krakow, Poland, 2017

29. Jadwiga P., Adam P., Nguyen D.C., Le K.P., Hao D.V, IOCG Sin-Quyen deposit, Lao Cai, N-Vietnam, Proceedings of 14th SGA Biennial Meeting, Quebec City, Canada, August 20-23, 2017. Vol. 3 "Mineral Resources to Discover, 955-958, 2017

30. Hao D.V., Chau N.D., General Characteristics of Rare Earth and radioactive elements in Dong Pao deposit, Lai Chau, Vietnam, Cracow Symposium on Physics and Chemistry of Materials (CSPCM2016), Krakow, Poland, , 2016

31. Hao D.V., Chau N.D, General Characteristics of Rare Earth and radioactive elements in Dong Pao deposit, Lai Chau, Vietnam, Processing of VAG2016 International Scientific Conference, Vietnam Association of Geophysicists, Hanoi, Vietnam, , 2016

32. Hao D.V., Chau N.D, 3D geochemical block modeling of the IOCG SinQuyen Deposit, North VietNam: Implication for resources evaluation, The first workshop of Vietnamese students in Poland, Le Qui Don Society and Foundation for Supporting Integration of Vietnamese in Poland, , 2016

33. Hao D.V., 3D geochemical block modeling of IOCG Sin Quyen deposit, North Vietnam: Implication for Resources Evaluation, Interregional Engineering Conference in Technology and Education – Global Benchmarking and Monitoring (UCTE 2016), UNESCO AGH, Krakow, Poland, , 2016

34. Hao D.V, Safety problem in quarrying industry, Vietnam case study, The Safety and Reliability in Engineering Summer Seminar (SARiESS 2016), AGH UNESCO, Krakow, Poland, , 2016

35. Pieczonka J., Piestrzynski A., Nguyen D.C., Le K.P., Jodlowski P., Hao D.V, Rare earth, radioactive and selected elements in the iron oxide copper gold Sin Quyen deposit in North Vietnam., Second International Conference on Scientific Reseach Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences, HUMG and AGH-UST, Hanoi, Vietnam, 331-353, 2015

36. Hao D.V., Rare earth, natural radionuclides and selected precious metals in the iron oxides, copper and gold (IOCG) SinQuyen deposit, Lao Cai, North Vietnam, UNESCO Interregional Engineering Conference in Technology and Education-Global Benchmarking and monitoring, UNESCO AGH, Krakow, Poland, , 2015

37. Hao D.V, Gargul M, Jodłowski P, Phon K.L., Chau D.N., Ushko N, Preliminary measurements of natural radioactivity in the Copper Mine at Sin-Quyen LaoCai in Northwest Vietnam, The first international conference on Scientific Reseach Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences, HUMG and AGH-UST, Krakow, Poland, , 2014

38. Hao D.V, The primary investigations of the radiological impacts of the copper mining at Sin-Quyen Lao-Cai, North Vietnam on environment, UNESCO Interregional Engineering Conference in Technology and Education-Global Benchmarking and monitoring, UNESCO AGH, Krakow Poland, , 2014