Vũ Diệp Anh
GVC.TSVũ Diệp Anh
Trưởng bộ môn
Họ và tên Vũ Diệp Anh
Đơn vị Bộ môn Kinh tế cơ sở
Chức vụ Trưởng bộ môn
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 043 8470838
Email vudiepanh@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Trần Mai Phương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

2. Lý Hoàng Sơn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Tăng cường kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình

3. Trịnh Quang Nam , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Tăng cường quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

4. Trần Thị Tùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

5. Trần Minh Huệ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

6. Đặng Thị Ngọc Ánh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định

7. Phạm Mạnh Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

8. Nguyễn Huy Toàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

9. Trần Thanh Hiệp , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

10. Nguyễn Thị Hạnh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Khu vui chơi KIZCITI – Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Thái Dương

11. Vũ Văn Hân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy

12. Vũ Minh Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

13. Hán Đức Liêm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Thọ

14. Nguyễn Đăng Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Đánh giá sự hài lòng của người lao động tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel

15. Trần Hiếu Nhân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới

16. Bùi Thị Thùy Trang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh

17. Nguyễn Thị Thanh Giang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Giải pháp tăng cường công tác quản trị nhân lực tại Tổng công ty Phát điện 1

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Vu Diep Anh, Phi Manh Cuong, Sustainable development indicators for mining industry, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Development - ESASGD, 168-172, 2016

2. Phi Manh Cuong, Vu Diep Anh, E-Commerce application in the supply chain of PetroVietnam (PVN), The 2nd International Scientific Conference on Economic Management in Mineral Activities – EMMA, 107 - 111, 2015

3. Pham Thu Trang, Nguyen Thanh Thao, Vu Diep Anh, Factors affecting profitability of some coal mining enterprises, The 1st International Scientific Conference on Economic Management in Mineral Activities – EMMA, 410 - 414, 2013

4. Nguyen Thanh Thuy, Vu Diep Anh, Factors affecting psychology of workers on drilling rigs for oil and gas exploration and exploitation in Vietnam, The 1st International Scientific Conference on Economic Management in Mineral Activities – EMMA, 421 - 424, 2013

5. Pham Thu Huong, Vu Diep Anh, Certain issues related to Vietnam coal exports, The 1st International Scientific Conference on Economic Management in Mineral Activities – EMMA, 560 - 565, 2013

Bài báo hội nghị trường

1. Vũ Diệp Anh, Phí Mạnh Cường, Nguyễn Thanh Thảo, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp, Hội nghị khoa học lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 120-126, 2014

2. Phí Mạnh Cường, Vũ Diệp Anh, Chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam: Thực trạng và hướng phát triển, Hội nghị khoa học lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 21-24, 2014

3. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Diệp Anh, Trần Anh Dũng, Nghiên cứu mối liên hệ giữa mức lương tối thiểu và tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam, Hội nghị khoa học lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 182-186, 2014