Nguyễn Thanh Thảo
GV. ThS.Nguyễn Thanh Thảo
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thanh Thảo
Đơn vị Bộ môn Kinh tế cơ sở
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Email nguyenthanhthao@humg.edu.vn