Phạm Thị Hồng Hạnh
GV. TS.Phạm Thị Hồng Hạnh
Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Phạm Thị Hồng Hạnh
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437520358
Số điện thoại nhà riêng 02438390434
Email phamthihonghanh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 1207 nhà C12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phạm Thị Hồng Hạnh, Vũ Ngọc Thịnh, QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION IN CONDITIONS APPLYING MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN COAL MINING ENTERPRISES OF VIETNAM NATIONAL COAL - MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED, International sciencific conference on economic management in mineral activities - EMMA 2018, , 2018

2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh, THE INTEGRATED INFORMATION SYSTEM MODEL FOR COST MANAGEMENT IN MINNING ENTERPRISES, International sciencific conference on economic management in mineral activities - EMMA 2018, , 2018

3. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh, Deployment of integrated information systerms in the Viet Nam National coal - Mineral industries holding corporation limited - opportunities and challenges, EMMA 3, 116, 2016

4. Phạm Thị Hồng Hạnh, Phan Minh Quang, Advantages and disadvantages in the application of enterprise resource planning to the coal mining enterprises of Vietnam National Coal – Mineral Industries Corporation in current period, EMMA 2, 129, 2015

Bài báo hội nghị ngành

1. Phạm Thị Hồng Hạnh, Cơ hội và thách thức khi triển khai ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin giai đoạn hiện nay, Báo cáo hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 25, 68, 2016

2. Lưu Thị Thu Hà, Phạm Thị Hồng Hạnh, Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp tái cơ cấu doanh nghiệp cho quá trình tái cơ cấu DNNN trong giai đoạn hiện nay, Báo cáo hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, 115, 2012

Bài báo hội nghị trường

1. Phạm Thị Hồng Hạnh, Vũ Ngọc Thịnh, Một số vấn đề về triển khai ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 21, 41, 2014

2. Phạm Thị Hồng Hạnh, Kế toán quản trị chi phí và ứng dụng của nó trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin, Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 20, 111, 2012