Nguyễn Tiến Hưng
GV. TSNguyễn Tiến Hưng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Tiến Hưng
Đơn vị Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Email nguyentienhung@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
Báo cáo hội nghị khoa học